Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows you to start new documents using templates.

For å bruke denne funksjonen …

Velg menyen Fil → Ny → Maler

Velg menyen Fil → Maler → Adminstrer malene

Trykk +Shift+N i hvilken som helst LibreOffice modul.

Trykk på knappen Maler i startsenteret.

Velg en maltype ved å trykke på knappen Maler i startsenteret.


Maler lagrer redigeringstid ved å starte nye dokumenter med ferdig i fylt innhold og formatering. Med Mall Manager kan du få tilgang til og organisere maler i LibreOffice.

LibreOffice leveres med et sett med innebygde maler som kan brukes til å lage dokumenter, presentasjoner, regneark eller tegninger. Du kan bruke maler som er tilgjengelige i malbehandleren, lage dine egne maler eller bla online for flere maler.

Hovedvindu - Malvalg

Forhåndsvisning av tilgjengelige maler vises i hovedvinduet basert på søk og filtreringsvalg. Dobbeltklikk på et hvilket som helst malikon for å åpne et nytt dokument med innholdet og formateringen av malen.

Choose Thumbnail View or List View, at the top right, to change how the templates are displayed.

Thumbnail View Icon

Thumbnail View

List View Icon

Listview

note

To show templates from another folder in the My Templates category, choose LibreOffice - Paths, select Templates, press Edit, then press Add to open the file dialog for selecting the folder to add.


Søk

You may search for a template by entering text in the search box at the top left. The Main window shows the templates found.

Filter

You may filter for: All Applications, Text Documents, Spreadsheets, Presentations or Drawings by choosing an option from the dropdown box at the top-center. The main window displays the filtered templates.

Kategorier

Categories are folders where you place your templates. You may choose from the default categories: All Categories, My Templates, Business Correspondence, MediaWiki, Other Business Documents, Personal Correspondence and Documents, Presentations or Styles. You may also create new categories for your personal use. Use the Tools icon of the Template Manager to create a new category.

note

Du kan ikke ha en kategori inne i en annen kategori.


Tools

Click on the Tools icon at the bottom left to open the Tools menu. The options are: New Category, Rename Category, Delete Category, and Refresh. If the default template for an application is changed from the initial default setting, then an additional option, Reset Default Template, is available, which allows you to reset the default template for an application back to its initial default.

Tools Icon

Tools icon

Flytt

If you want to move templates to a different category, then choose a template, or use +click to select additional templates, then press the Move button at the bottom right to open a dialog box, where you can choose to move your selection to a different category or to a new category. Default templates cannot be moved, but copies can be created in other categories.

Eksporter

Choose a template in the main window, or use +click to select additional templates, and then press the Export button at the bottom right to export your selection to a folder on your computer.

Export Icon

Export button

tip

To move or export all templates in a Category, press +A, then choose Move or Export.


Importer

If you want to import one or more templates into the Template Manager, then press the Import button at the bottom right, choose the Category where the imported templates should be placed, then select the files to be imported.

Import Icon

Import button

Extensions

To browse for more templates online, click on the Extensions icon at the bottom right to open a search window. You can also search for templates at https://extensions.libreoffice.org.

Extensions Icon

Extensions icon

Actions with Individual Templates

Åpne

Velg en mal i hovedvinduet og høyreklikk, velg deretter Åpne, trykk Enter eller dobbeltklikk for å åpne et nytt dokument ved hjelp av denne malen.

You can also use the Open button on the bottom left to open a new document using the selected template.

Rediger

Velg en mal i hovedvinduet og høyreklikk, velg deretter Rediger for å redigere malen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for maler som ikke er innebygd.

Angi som standard

Velg en mal i hovedvinduet og høyreklikk, sett deretter, Angi som standard, for å angi malen som standardmal. Dette vil føre til at et grønt kryss vises over malen, og malen lastes automatisk når et nytt dokument opprettes ved hjelp av det tilsvarende programmet.

Endre navn

Velg en mal i hovedvinduet og høyreklikk, velg deretter, Endre navn, for å gi nytt navn til malen. Dette vil føre til at en dialogboks vises der et nytt navn kan bli angitt for malen. Skiv inn navnet og trykk OK, eller velg Avbryt fo å gå tilbake til det opprinnelige navnet.

Slett

Select one or more templates to delete in the main window and press the Delete key, or right-click then choose Delete to delete the selected template(s). A dialog box will appear requesting confirmation. Choose Yes to delete or No to cancel.

note

Built-in templates cannot be edited, renamed or deleted.


Eksempler

Eksempel 1 - Opprette et forretningsbrev

 1. Åpne LibreOffice Writer

 2. Trykk + Shift + N eller Fil → Ny → Maler for å åpne malhåndtereren.

 3. Skriv «forretningsbrev» eller eventuelt «business» i søkeboksen.

 4. Choose one of the templates from the main window by double-clicking on it or select and press Enter.

 5. Et nytt dokument som bruker den aktuelle mal er opprettet i en ny forekomst av LibreOffice Writer

 6. Endre tekst og logo som ønsket

Eksempel 2 – Importer mal – privat budsjettregneark

 1. Opna LibreOffice Calc

 2. Trykk + Shift + N eller Fil → Ny → Maler for å åpne malhåndtereren.

 3. Click on the Extensions icon to browse for online templates.

 4. Søk etter Personlig budsjettmal, og last den ned.

 5. Åpne Malhåndtererenr og velg Importer-knappen.

 6. Select a category to save the new template in, for example, My Templates, and press OK.

 7. Finn den malen du lastet ned, marker den og trykk «Åpne»

 8. Malen er nå tilgjengelig i den kategorien du valgte.

Eksempel 3 – LibreOffice Impress – mal for presentasjon

 1. Åpne LibreOffice Impress.

 2. Template Manager åpnes automatisk når du åpner LibreOffice Impress.

 3. Velg en mal for presentasjonen, filtrer etter kategorier eller søk.

 4. You may also use the context menu, import a template, or search online for a template.

 5. A few features in the Template Manager are not available when first opened automatically. After starting LibreOffice Impress you may run the Template Manager again to access all features.

tip

Gjør bruk av kategorier for å organisere maler. Opprett nye maler eller last ned maler og organiser i Maladministratoen. Bruk maler for å spare tid for likartede dokumenter.


Refer to https://extensions.libreoffice.org for templates to download.

See Chapter 3 – Using Styles and Templates in the Getting Started Guide.

See Creating a Document Template for related information.

Du kan finna mer informasjon under Maler og stiler.

Supporter oss!