Håndter maler

Dialogboksen Malbehandling gjør det enkelt å administrere maler og lar deg starte nye dokumenter ved hjelp av maler.

For å bruke denne funksjonen …

Velg menyen Fil → Ny → Maler

Velg menyen Fil → Maler → Adminstrer malene

Trykk +Shift+N i hvilken som helst LibreOffice modul.

Trykk på knappen Maler i startsenteret.

Velg en maltype ved å trykke på knappen Maler i startsenteret.


Maler lagrer redigeringstid ved å starte nye dokumenter med ferdig i fylt innhold og formatering. Med Mall Manager kan du få tilgang til og organisere maler i LibreOffice.

LibreOffice leveres med et sett med innebygde maler som kan brukes til å lage dokumenter, presentasjoner, regneark eller tegninger. Du kan bruke maler som er tilgjengelige i malbehandleren, lage dine egne maler eller bla online for flere maler.

tip

Gjør bruk av kategorier for å organisere maler. Opprett nye maler eller last ned maler og organiser i Maladministratoen. Bruk maler for å spare tid for likartede dokumenter.


Hovedvindu - Malvalg

Forhåndsvisning av tilgjengelige maler vises i hovedvinduet basert på søk og filtreringsvalg. Dobbeltklikk på et hvilket som helst malikon for å åpne et nytt dokument med innholdet og formateringen av malen.

Velg Miniatyrbildevisning eller Listevisning, nederst til venstre for å endre hvordan malene vises.

Miniatyrbildevisning Ikon

Miniatyrbildevisning

Listevisnings Ikon

Listevisning

note

For å vise maler fra en annen mappe i kategorien Mine malerkategori, velg LibreOffice - Stier, velg Maler, trykk Rediger, og trykk deretter Legg til for å åpne fildialogen for å velge mappen som skal legges til.


Søk

Du kan søke etter en mal ved å skrive inn tekst i søkefeltet øverst til venstre. Hovedvinduet viser malene som ble funnet.

Filter

Du kan filtrere etter: Alle applikasjoner, tekstdokumenter, regneark, presentasjoner eller tegninger ved å velge et alternativ fra rullegardinboksen øverst i midten. Hovedvinduet viser de filtrerte malene.

Kategorier

Kategorier er mapper der du plasserer malene dine. Alle maler er plassert i en kategori, og kan bare plasseres i én kategori. Du kan velge fra standardkategoriene: Alle kategorier, Mine maler, Forretningskorrespondanse, MediaWiki, Andre forretningsdokumenter, Personlig korrespondanse og dokumenter, Presentasjoner eller Stiler. Du kan også opprette nye kategorier for personlig bruk. Trykk på Administrer øverst til høyre i malbehandlingen, og velg deretter Ny kategori for å opprette en ny kategori.

Det er mulig å flytte brukerdefinerte maler og kopiere innebygde maler til en annen kategori. Bruk alternativet Flytt, du finner ved å høyreklikke på en individuell mal.

note

Du kan ikke ha en kategori inne i en annen kategori.


Håndter

Trykk Administrer øverst til høyre for å åpne Administrer-menyen. Alternativene er: Ny kategori, Importer og Utvidelser. Hvis en mal er satt som standard, vises alternativet Tilbakestill standard. Hvis en brukerdefinert kategori er valgt, vises også Gi nytt navn til kategori og Slett kategori.

Ny kategori

For å opprette en ny kategori for å plassere en mal, velg dette alternativet.

Ny kategori ikon

Ny kategori

Tilbakestill standard

Dette alternativet vises bare hvis du har angitt en spesifikk mal som standard. Bruk denne kommandoen for å fjerne den innstillingen. Bruk Filter for å spesifisere hvilken applikasjonsmal som skal tilbakestilles. Velg Alle applikasjoner i Filter for å tilbakestille maler for alle applikasjoner til standardmalene.

Importer

For å importere én eller flere maler til Malbehandling, velg Importer, velg kategorien til malen i Velg kategori-dialogboksen, og velg deretter filene som skal importeres.

Importikon

Importer

Utvidelser

For å søke etter flere maler på nettet, velg Utvidelser for å åpne et søkevindu. Du kan også søke etter maler på https://extensions.libreoffice.org.

Utvidelsesikon

Utvidelser

Handlinger med individuelle maler

Åpne

Velg en mal i hovedvinduet og høyreklikk, velg deretter Åpne, trykk Enter eller dobbeltklikk for å åpne et nytt dokument ved hjelp av denne malen.

Du kan også bruke Åpne-knappen nederst til høyre for å åpne et nytt dokument ved å bruke den valgte malen.

Åpne ikon

Åpne

Rediger

Velg en mal i hovedvinduet og høyreklikk og velg Rediger for å redigere malen. For innebygde maler er det mulig å redigere en kopi.

Rediger Ikon

Rediger

Angi som standard

Velg en mal i hovedvinduet og høyreklikk og velg deretter Angi som standard for å angi malen som standardmal. Dette vil føre til at det vises en grønn hake ved siden av den valgte malen, og malen vil automatisk lastes inn når et nytt dokument opprettes ved hjelp av den relaterte applikasjonen.

Angi som standard ikon

Angi som standard

Endre navn

Velg en mal i hovedvinduet og høyreklikk, velg deretter, Endre navn, for å gi nytt navn til malen. Dette vil føre til at en dialogboks vises der et nytt navn kan bli angitt for malen. Skiv inn navnet og trykk OK, eller velg Avbryt fo å gå tilbake til det opprinnelige navnet.

Gi nytt navn ikon

Gi nytt navn

Slett

Velg en eller flere maler som skal slettes i hovedvinduet og trykk Slett-tasten, eller høyreklikk og velg deretter Slett for å slette den(e) valgte malen(e). En dialogboks vil vises som ber om bekreftelse. Velg Ja for å slette eller Nei for å avbryte.

Slett Ikon

Slett

note

Innebygde maler kan ikke redigeres, gis nytt navn eller slettes.


Flytt

For å flytte maler til en annen kategori, velg en mal, eller bruk +klikk for å velge flere maler, høyreklikk deretter og velg Flytt for å åpne Velg kategori dialogboks, der du kan velge målkategori eller til en ny kategori og flytte malen inn. Innebygde maler kan ikke flyttes, men kopier kan opprettes i andre kategorier.

Flytt Ikon

Flytt

Eksporter

Velg en mal i hovedvinduet, eller bruk +klikk for å velge flere maler, og høyreklikk deretter og velg Eksporter for å eksportere utvalget til en mappe på datamaskinen.

Eksportikon

Eksporter

tip

For å flytte eller eksportere alle maler i en Kategori, trykk +A, og velg deretter Flytt eller Eksporter.


Eksempler

Eksempel 1 - Opprette et forretningsbrev

 1. Åpne LibreOffice Writer

 2. Trykk + Shift + N eller Fil → Ny → Maler for å åpne malhåndtereren.

 3. Skriv «forretningsbrev» eller eventuelt «business» i søkeboksen.

 4. Velg en av malene fra hovedvinduet ved å dobbeltklikke på den eller velg og trykk Enter.

 5. Et nytt dokument som bruker den aktuelle mal er opprettet i en ny forekomst av LibreOffice Writer

 6. Endre tekst og logo som ønsket

Eksempel 2 – Importer mal – privat budsjettregneark

 1. Opna LibreOffice Calc

 2. Trykk + Shift + N eller Fil → Ny → Maler for å åpne malhåndtereren.

 3. Klikk på Administrer og velg Utvidelser for å søke etter maler på nettet.

 4. Søk etter Personlig budsjettmal, og last den ned.

 5. Åpne Malhåndtererenr og velg Importer-knappen.

 6. Velg en kategori for å lagre den nye malen i, for eksempel Mine maler, og trykk OK.

 7. Finn den malen du lastet ned, marker den og trykk «Åpne»

 8. Malen er nå tilgjengelig i den kategorien du valgte.

Eksempel 3 – LibreOffice Impress – mal for presentasjon

 1. Åpne LibreOffice Impress.

 2. Template Manager åpnes automatisk når du åpner LibreOffice Impress.

 3. Velg en mal for presentasjonen, filtrer etter kategorier eller søk.

 4. Du kan også bruke kontekstmenyen, importere en mal, eller søke på nettet etter en mal.

 5. Noen funksjoner i malbehandlingen er ikke tilgjengelige når de åpnes automatisk. Etter å ha startet LibreOffice Impress kan du kjøre malbehandlingen igjen for å få tilgang til alle funksjonene.

Se https://extensions.libreoffice.org for maler som kan lastes ned.

Se kapittel 3 – Bruke stiler og maler i Startveiledningen.

Se Opprette en dokumentmal for relatert informasjon.

Du kan finna mer informasjon under Maler og stiler.

Supporter oss!