Starter LibreOffice programvare med parametere

Ved å starte LibreOffice fra kommandolinjen kan angi forskjellige parametre der du kan påvirke ytelsen. Bruk av kommandolinjeparametre er kun anbefalt for erfarne brukere.

note

Bruk av kommandolinjeparametre er normalt ikke nødvendig. Noen få av parametrene krever dypere kunnskaper om den tekniske bakgrunnen for LibreOffice-teknologien.


Start av LibreOffice programvaren fra kommandolinjen

LibreOffice krever skrivetilgang til sin brukerprofilkatalog.

Gyldige kommandolinjeparametre

Bruk uten spesielle argumenter

Brukes uten argumenter åpner startsenteret.

{fil}

Forsøker å åpne filen (filer) med passende komponenter.

{fil} makro://./[Bibliotek.Modul.MakroNavn]

Åpner filen og bruker de angitte makroer fra filen.


Få hjelp og informasjon

Parameter

Mening

--help / -h / -?

Viser de tilgjengelige kommandolinjeparametrene i konsollen.

--helpwriter

Åpner LibreOffice innebygde, eller online Hjelp for Writer

--helpcalc

Åpner LibreOffice innebygde, eller online Hjelp for Calc

--helpdraw

Åpner LibreOffice innebygde, eller online Hjelp for Draw

--helpimpress

Åpner LibreOffice innebygde, eller online Hjelp for Impress.

--helpbase

Åpner LibreOffice innebygde, eller online Hjelp for Base.

--helpbasic

Åpner LibreOffice innebygde, eller online Hjelp for Basic skriptspråket.

--helpmath

Åpner LibreOffice innebygde, eller online Hjelp for Math.

--version

Viser LibreOffice versjonen og avslutter

--nstemporarydirectory

(kun macOS-sandkasse) Returnerer banen til den midlertidige katalogen for gjeldende bruker og avslutter. Overstyrer alle andre argumenter.


Generelle argumenter

Parameter

Mening

--quickstart[=no]

Aktiverer [Deaktiverer] Quickstartertjenesten. Det kan bare ta en parameter av som deaktiverer Quickstarter-tjenesten. Uten parametere er denne tjenesten aktivert.

--nolockcheck

Deaktiverer sjekk for eksterne instanser ved hjelp av installasjonen.

--infilter=InputFilterName
[:InputFilterParam[,param]]

Tvinger inn en inngangsfiltertype, hvis mulig. For eksempel:

--infilter="Calc Office Open XML"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

--pidfile={file}

Lagrer soffic e.bin pid til(fil).

--display {display}

Setter miljøvariabelen DISPLAY på UNIX-lignende plattformer til verdien {display}. Denne parameteren støttes kun av startskriptet for LibreOffice programvare på UNIX-lignende plattformer.


Bruker / programmatisk grensesnittkontroll

Parameter

Mening

--nologo

Slår av velkomstbildet ved programstart.

--minimized

Starter minimert. Velkomstbildet vises ikke.

--nodefault

Starter uten å vise annet enn velkomstbildet.

--invisible

Starter i usynlig tilstand.

Hverken oppstartsbildet eller det opprinnelige programvinduet vil være synlig. LibreOffice kan kontrolleres og dokumenter og dialogvinduer åpnes via API.

Ved hjelp av parameteren kan LibreOffice bare avsluttes ved hjelp av taskmanager (Windows) eller kill -kommandoen (UNIX-lignende systemer).

Det kan ikke brukes sammen med -quickstart.

Mer informasjon kan bli funnet i LibreOffice Developer's Guide.

--headless

Starter i «hodeløs tilstand» som tillater bruk av programmet uten brukergrensesnitt.

Denne spesialtilstanden kan brukes når programmet er kontrollert av eksterne klienter viaAPI-et.

--norestore

Slår av omstart og filgjenoppretting etter et systemkrasj.

--safe-mode

Starter i en sikker modus, dvs. starter midlertidig med en ny brukerprofil, og bidrar til å gjenopprette en ødelagt konfigurasjon.

--accept={UNO}

Varsler LibreOffice programvare som ved opprettelsen av "UNO Acceptor Threads", vil en "UNO Accept String" bli brukt.

UNO-URL er en streng av typen uno: tilkoblingstype, parametre; protokollnavn, paramsetre ObjektNavn.

Mer informasjon kan bli funnet i LibreOffice Developer's Guide.

--unaccept={UNO-URL}

Lukker en akseptor som ble opprettet med - accept {UNO-URL} . Bruk - unaccept=all for å lukke alle åpne akseptorer.

--language={lang}

Bruker spesifisert språk, hvis et språk ikke er valgt for brukergrensesnittet enda. Lang er en tag på språket i en IETF-språketikett.


Utvikler argumenter

Parameter

Mening

--terminate_after_init

Avslutt etter at initialiseringen er fullført (ingen dokumenter lastet).

--eventtesting

Avslutt etter innlasting av dokumenter.


Nye dokumentfremstillingsargumenter

note

Argumentene oppretter et tomt dokument av spesifisert type. Bare et av dem kan brukes i en kommandolinje. Hvis filnavn er angitt etter et argument, blir det forsøkt å åpne disse filene i den angitte komponenten.


Parameter

Mening

--writer

Starter med et tomt Writer-dokument.

--calc

Starter med et tomt Calc-dokument.

--draw

Starter med et tomt Draw-dokument.

--impress

Starter med et tomt Impress-dokument.

--math

Starter med et tomt Math-dokument.

--global

Starter med et tomt Writer-hoveddokument.

--web

Starter med et tomt HTML-dokument.


Åpne fil argumenter

note

Argumentene definerer hvordan følgende filnavn behandles. En ny behandling begynner etter argumentet og slutter ved neste argument. Standardbehandlingen er å åpne dokumenter for redigering, og opprette nye dokumenter fra dokumentmaler.


Parameter

Mening

-n

Behandler følgende filer som maler for opprettelse av nye dokumenter.

-o

Åpne filer for redigering, uansett om de er maler eller ikke.

--pt {Printername}

Skriver ut følgende filer til skriveren {Skrivernavn} og avslutter. Skjermbildet vises ikke.

Hvis filnavnet inneholder mellomrom, må det skrives mellom annførselstegn.

Hvis det finnes flere oppføringer, brukes kun den siste {Skrivernavn} for alle dokumentene --pt -kjøringer.

Også argumentet --printer-name med bryteren --print-to-file virker på {Printername}.

-p

Skriv ut de følgende filene til standardskriveren og lukker filene. Velkomstskjermen vises ikke.

Hvis filnavnet inneholder mellomrom, må det skrives mellom annførselstegn.

--view

Åpner følgende filer i visningsmodus (skrivebeskyttet).

--show

Åpner og starter følgende presentasjonsdokumentene straks. Filene lukkes etter visningen. Andre filer enn Impress-dokumenter åpnes i standardmodus, uavhengig av tidligere modus.

--convert-to OutputFileExtension
[:OutputFilterName
[:OutputFilterParams[,param]]]
[--outdir output_dir]

Hvis --convert-to brukes mer enn én gang, er siste verdi av OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]] effektiv. Hvis --outdir brukes mer enn én gang, er bare den siste verdien effektiv. I fravær av --outdir, brukes gjeldende arbeidskatalog for resultatet. For eksempel:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

Seliste over dokumentfiltre for filkonvertering

Listen over filteralternativer for Lotus-, dBase- og Diff-filer.

Listen over filteralternativer for CSV-filer.

Listen over filteralternativer for PDF-filer.

--print-to-file [--printer-name printer_name] [--outdir output_dir]

Batch skrive filer til fil. Hvis --outdir ikke er oppgitt, blir den gjeldende mappen bli brukt som output_dir.

Hvis --printernavn eller --outdir brukes flere ganger, bli bare siste verdien brukt. Også {skrivernavn} eller --pt bryteren virker også inn på --printernavn . For eksempel:

--print-to-file *.doc

--print-to-file --printer-name nasty_lowres_printer --outdir /home/user *.doc

--cat

Gjelder filter "txt: Text" til følgende tekstdokumenter og dump tekstinnhold til konsoll (innebærer - headless ). Kan ikke brukes med - konvertere til .

-env:VAR[=VALUE]

Angi en bootstrap-variabel. For eksempel, for å angi en ikke-standard brukerprofilbane:


Ignorerte bryterer

Parameter

Mening

-psn

Ignorert (Kun macOS)

-Embedding

Ignorert (COM+ relatert; kun Windows)

--nofirststartwizard

Gjør ingenting, satt inn for å være bakoverkompatibel.

--protector {arg1} {arg2}

Brukes kun i enhetstester og bør ha to argumenter.


Supporter oss!