Opprette og endre standard- og tilpassede maler

Når du åpner et nytt dokument med Fil → Ny vises et tomt dokument baseret på en LibreOffice-mal. Du kan redigere, forandre eller erstatte denne malen, så det nye dokumentet inneholder de tilpassede stilene dine eller annet innhold.

note

Du kan definere dokumentmaler for hver LibreOffice -applikasjon.


Opprette en standardmal

 1. Først åpner du enten en eksisterende LibreOffice -mal og endrer den, eller åpner et nytt dokument og redigerer det etter behov for å lage ønsket mal.

 2. Lagre dokumentet ved å velge Fil - Maler - Lagre som mal , skriv deretter inn malnavnet, klikk på Angi som standardmal , og lagre i Mine maler kategori.

 3. Neste gang du åpner et nytt tekstdokument, vil det nye dokumentet være basert på denne nye standardmalen.

Endre en standardmal

 1. Velg Fil - maler - Administrer maler .

 2. Bruk Filter for å velge dokumenttype.

 3. Standardmalen er merket med en grønn hake. Høyreklikk den malen og velg Rediger .

 4. Gjør de ønskede endringene, velg Fil - Lagre , og lukk dokumentet.

 5. Når du åpner et nytt dokument, brukes den endrede standardmalen.

Angi en mal som standard

 1. Velg Fil - maler - Administrer maler .

 2. Høyreklikk på malen som skal settes som standard, velg Angi som standard .

Opprette en egentilpasset mal

 1. Først åpner du enten en eksisterende LibreOffice -mal og endrer den, eller åpner et nytt dokument og redigerer det etter behov for å lage ønsket mal.

 2. Velg Fil - Maler - Lagre som mal , og skriv deretter inn malnavnet, velg en malkategori og lagre.

Endre en egendefinert mal

 1. Velg Fil - maler - Administrer maler .

 2. Høyreklikk på malen som skal endres, og velg Rediger .

 3. Gjør de ønskede endringene, velg Fil - Lagre , og lukk dokumentet.

Lagre en mal i malmappen

Du kan lagre alle dokumenter som en mal ved å velge "Mal" filtype i Lagre dialogboksen. For å få tilgang til malen fra Malbehandleren, lagre malen i katalogen Brukerstier spesifisert for Maler i - LibreOffice - Stier. Det er ofte lettere å lagre et dokument med Fil - maler - Lagre som mal , fordi det automatisk plasserer malen i den aktuelle katalogen.

tip

Malbehandling er den foretrukne metoden for å jobbe med maler. Fil - Ny - Maler og Fil - Maler - Administrer maler er tilsvarende for å åpne Malbehandling. +Shift+N er den forhåndsdefinerte hurtigtasten.


Supporter oss!