Sette inn beskyttede mellomrom, orddeling og betingede skilletegn

Harde mellomrom

For å forhindre at to ord skilles på slutten av en linje, hold nede og Shift-tasten når du skriver et mellomrom mellom ordene.

note

I Calc kan du ikke sette inn harde mellomrom.


Hard bindestrek

Et eksempel på en ikke-brytende bindestrek er et firmanavn som A-Z. Selvfølgelig vil du ikke at A- skal vises på slutten av en linje og Z på begynnelsen av neste linje. For å løse dette problemet, trykk Shift++ minus-tegn. Med andre ord, hold nede Shift og -tastene og trykk på minus-tasten.

Bytte ut bindestreker med punkter

For sette inn lengre streker kan du under Verktøy → Autoretting→ Alternativer finne innstillingen Erstatt tankestreker Denne innstillingen erstatter i visse tilfeller et eller to minustegn med en kort eller en lang bindestrek (se Autorett).

For flere erstatninger, se erstatningstabellen under Funksjoner → Autoretting-Erstatt. Her kan du blant annet automatisk erstatte en snarvei med en bindestrek.

Myk bindestrek

For å støtte automatisk orddeling ved å skrive inn en myk bindestrek i et ord, bruk tastene +minus-tegn. Ordet skilles i denne posisjonen når det er på slutten av linjen, selv om automatisk orddeling for dette avsnittet er slått av.

Supporter oss!