Sette inn beskyttede mellomrom, orddeling og betingede skilletegn

Harde mellomrom

For å hindre to ord i å bli adskilt ved slutten av en linje, skal du trykke på , når du setter inn et mellomrom mellom ordene.

Merknadsikon

I Calc kan du ikke sette inn harde mellomrom.


Hard bindestrek

Et eksempel på en hard bindestrek er et firmanavn som A-Z. Det er åpenbart at du ikke ønsker at A- vises ved slutten av en linje og Z ved begynnelsen av neste. For at løse dette problemet skal du trykke på Shift + Ctrl + minustegn.

Bytte ut bindestreker med punkter

For sette inn lengre streker kan du under Verktøy → Autoretting→ Alternativer finne innstillingen Erstatt tankestreker Denne innstillingen erstatter i visse tilfeller et eller to minustegn med en kort eller en lang bindestrek (se Autorett).

For flere erstatninger, se erstatningstabellen under Funksjoner → Autoretting-Erstatt. Her kan du blant annet automatisk erstatte en snarvei med en bindestrek.

Myk bindestrek

For å støtte automatisk orddeling ved å selv skrive inn et skilletegn i et ord, bruk tastene + minustegn. Ordet deles på dette stedet når det er i slutten av linjen, selv hvis automatisk orddeling for dette avsnittet er slått av.

Spesialtegn

Formatting Mark

Supporter oss!