Tildele skript i LibreOffice

Du kan tilegne selvvalgte skript (makroer) til menyoppføringer, ikoner, kontrollelementer i dialogvinduer og hendelser i LibreOffice.

LibreOffice har intern støtte for de følgende skriptspråkene:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

I tillegg kan utviklere bruke språk på høyt nivå, for eksempel Java-programmeringsspråk, for å kontrollere LibreOffice eksternt. API-referansen er online påapi.libreoffice.org.

Tildele et skript til en ny menyoppføring

 1. Velg Verktøy → Tilpass og trykk på fanen Verktøylinjer.

 2. Trykk på Legg til.

 3. Rull ned i Kategori-listeboksen og åpne oppføringen "Applikasjonsmakroer".

 4. Du ser oppføringer for "Applikasjonsmakroer" (skript i delkatalogen til LibreOffice-installasjonen), "Mine makroer" (skript i brukerkatalogen) og gjeldende dokument. Åpne en av dem for å se de støttede skriptspråkene.

 5. Åpne oppføringen til et skriptspråk for å se hvilke skript som er tilgjengelig. Velg et skript.

 6. En liste med skriptfunksjoner vil vises i listeboksen Eksisterende makroer.Velg en villkårlig funksjon.

 7. Klikk Add for å opprette en ny menyoppgave. Den nye menyoppføringen vises i listefeltet Oppføringer .

Tildele et skript til en hurtigtast

 1. Velg Innstillinger → Tilpass → Tastatur.

 2. Rull ned i Kategori-listeboksen og åpne oppføringen "Applikasjonsmakroer".

 3. Du ser oppføringer for "Applikasjonsmakroer" (skript i delkatalogen til LibreOffice-installasjonen), "Mine makroer" (skript i brukerkatalogen) og gjeldende dokument. Åpne en av dem for å se de støttede skriptspråkene.

 4. Åpne oppføringen til et skriptspråk for å se hvilke skript som er tilgjengelig. Velg et skript.

 5. En liste med skriptfunksjoner vil vises i listeboksen Eksisterende makroer.Velg en villkårlig funksjon.

 6. Trykk på radioknappen for LibreOffice eller Writer (eller et annet program som er åpent).

  Valgknappen angir virkefeltet for den nye tastekombinasjonen til å gjelde i hele LibreOffice eller bare for dokumenter i det gjeldende programmet.

 7. Velg en tastekombinasjon fra listeboksen Snarveistaster og klikk Tildel.

Tildele et skript til en hendelse

 1. Velg Verktøy → Tilpass → Hendelser.

 2. KlikkMakroknappen.

 3. Rull ned i Bibliotek-listeboksen og åpne oppføringen "Applikasjonsmakroer".

 4. Du ser oppføringer for "Applikasjonsmakroer" (skript i delkatalogen til LibreOffice-installasjonen), "Mine makroer" (skript i brukerkatalogen) og gjeldende dokument. Åpne en av dem for å se de støttede skriptspråkene.

 5. Åpne oppføringen til et skriptspråk for å se hvilke skript som er tilgjengelig. Velg et skript.

 6. En liste med skriptfunksjoner vil vises i listeboksen Eksisterende makroer.Velg en villkårlig funksjon.

 7. Velg om du vil lagre i LibreOffice eller i det gjeldende dokumentet.

  Dette angir om virkefeltet for det nye hendelsen skal gjelde i hele LibreOffice eller bare for dokumenter i det gjeldende programmet.

 8. Velg en hendelse fra listen og klikk OK.

Tildele et skript til en hendelse for et innebygd objekt

 1. Merk det innebygde objektet, for eksempel et diagram, i dokumentet.

 2. Velg fanen Format → Ramme/objekt → Egenskaper -> Makro

 3. I Makroer-listeboksen, åpne LibreOffice-skript-oppføringen .

 4. Du vil se oppføringer for «share» (skript i mappen «share» i installasjonsmappen til LibreOffice), «user» (skript i brukermappen), og det gjeldende dokumentet. Åpne en av de for å se støttede skriptspråk.

 5. Åpne oppføringen til et skriptspråk for å se hvilke skript som er tilgjengelig. Velg et skript.

 6. En liste med skriptfunksjoner vil vises i listeboksen Eksisterende makroer.Velg en villkårlig funksjon.

 7. Velg en hendelse fra listen og klikk OK.

Tildele et skript til en hyperlenke

 1. Plasser markøren inni hyperlenken.

 2. Velg Sett inn → Hyperlenke.

 3. Klikk på knappen Hendelser.

 4. Velg og tildel som nevnt over.

For å tildele et skript til et bilde

 1. Velg bildet i dokumentet ditt.

 2. Velg fanen Sett inn/Format → Bilde → Egenskaper → Makro

 3. Velg og tildel som nevnt over.

For tildele et skrift fra en skjemakontrollelement

 1. Sett inn et skjemakontrollelement, for eksempel en knapp. Åpne verktøylinjen Skjemakontroll, klikk på knappen Trykknapp, dra en knapp inn i dokumentet ditt.

 2. Med skjemakontroll, klikk Kontroll på verktøylinjen Skjemakontroll.

 3. Klikk på fanen Hendelser i dialogvinduet Egenskaper.

 4. Klikk på en av ...-knappene for å åpne et dialogvindu der du kan tildele et skript til den valgte hendelsen.

For å tildele et skript til et kontrollelement i LibreOffice Basic-dialogvinduet

 1. Åpne LibreOffice Basic dialogvindu-utforming, og lag et dialogvindu med et kontrollelement.

 2. Høyreklikk og velg Egenskaper.

 3. Klikk på fanen Hendelser i dialogvinduet Egenskaper.

 4. Klikk på en av ...-knappene for å åpne et dialogvindu der du kan tildele et skript til den valgte hendelsen.

Supporter oss!