Lage avrundede hjørner

Når du setter inn et rektangel eller en forklaringsboks ved hjelp av tegnefunksjonene og slår på Punkter i verktøylinjen Tegning, vises en liten ramme ved objektets øverste venstre hjørne. Denne rammen viser hvor mye hjørnene er avrundet. Når rammen er plassert i det øverste venstre hjørnet, brukes ingen avrunding. Når rammen er plassert på håndtaket som vises på midten øverst på objektet, er hjørnene avrundet så mye som mulig. Du kan tilpasse hvor stor avrunding som brukes, ved å flytte rammen mellom disse to ytterpunktene.

Musepeker som hånd

Hvis du plasserer musepekeren over boksen, endres den til en hånd. Nå kan du dra feltet for å bruke større eller mindre avrunding. Et omriss gir en forhåndsvisning av resultatet.

Supporter oss!