Versjonsbehandling

Fil-menyen inneholder valget Versjoner lar deg lagre flere versjoner av et dokument i samme fil.

Du kan velge å vise forskjellige versjoner av et dokument hver for seg, eller du kan vise forskjellene mellom versjoner med fargemerking.

I dialogvinduet du bruker til å åpne et dokument, vises et kombinasjonsfelt du kan bruke til å velge hvilken versjon av dokumentet som skal åpnes.

Supporter oss!