Beskytte Endringer

note

Gjennomgangsfunksjonen er tilgjengelig i LibreOffice for bruk i tekstdokumenter og regneark.


Du kan beskytte endringene som gjøres i dokumentet når det redigeres, ved å velge Rediger → Endringer → Beskytt endringer. Hvis du vil slå denne funksjonen av igjen eller begynne å godta eller avvise endringer, må du skrive inn det riktige passordet først.

  1. Velg Beskytt endringer. Dette åpner dialogvinduet Oppgi passord.

  2. Skriv inn et passord som består av minst ett tegn, og skriv det inn på nytt for å bekrefte det. Trykk på OK.

Supporter oss!