Registrere endringer

note

Gjennomgangsfunksjonen er tilgjengelig i LibreOffice for bruk i tekstdokumenter og regneark.


Det er ikke alle endringer som blir registrert. For eksempel registreres det ikke hvis du endrer en venstretabulator til en høyretabulator. Derimot blir alle endringer en korrekturleser vanligvis gjør, registrert. Dette gjelder blant annet endringer i formatering og tekst som legges til, slettes eller endres.

  1. For å starte opptak av endringer, åpner du dokumentet som skal redigeres og velg Rediger - Spor endringer og velg deretter Opptak .

  2. Nå kan du begynne å gjøre endringer. Du vil legge merke til at all ny tekst du skriver inn, vises understreket og med en farge, mens all tekst du sletter, fortsatt er synlig, men vises gjennomstreket med samme farge.

  3. Hvis du plasserer musepekeren over en merket endring, vil du se en referanse til typen endring, forfatteren, dato og klokkeslett for endringen i hjelpetipset. Hvis Utvidede tips også er slått på, kan du se eventuelle merknader til endringen.

Endringer i et regneark vises med en kant rundt celler med endringer. Når du plasserer musepekeren over en endret celle, vises mer detaljert informasjon om denne endringen i et hjelpetips.

Du kan skrive inn en merknad til hver endring som registreres, ved å plassere musepekeren i området som inneholder endringen og deretter velge Rediger → Spor Endringer → Kommentar. Eventuelle merknader vises både i Utvidede tips og i listen som vises i dialogvinduetGodta eller avvis endringer.

Du kan stoppe registreringen av endringer ved å velge Rediger → Endringer → Start opptak igjen. Hakemerket ved siden av valget fjernes, og nå kan du lagre dokumentet.

I et tekstdokument kan du merke alle linjene du har gjort endringer i, med en ekstra fargemerking. Dette kan for eksempel vises med en rød strek i margen.

For å endre innstillingene for sporing av endringer, velg LibreOffice Writer - Endringereller i LibreOffice Calc - Endringer.

Supporter oss!