Flette versjoner

note

Gjennomgangsfunksjonen er tilgjengelig i LibreOffice for bruk i tekstdokumenter og regneark.


Når et dokument er redigert av mer enn en person, er det mulig å flette de redigerte kopiene inn i originalen. Det eneste kravet er at alle forskjellene i dokumentene er registrerte endringer. All annen tekst i originalen må være identisk.

  1. Åpne originaldokumentet du vil flette alle kopiene inn i.

  2. Velg Rediger → Endringer → Slå sammen dokumenter. Et dialogvindu der du kan velge filer, åpnes.

  3. Merk kopien av dokumentet i dialogvinduet. Hvis det ikke er gjort noen endringer i originaldokumentet siden sist, flettes kopien inn i originalen.

    Hvis det er gjort endringer i originaldokumentet, vises et dialogvindu med en feilmelding om at flettingen ikke lyktes.

  4. Når du har flettet dokumentene, vises de registrerte endringene fra kopien i originaldokumentet.

Supporter oss!