Sammenligne versjoner av et dokument

note

Gjennomgangsfunksjonen er tilgjengelig i LibreOffice for bruk i tekstdokumenter og regneark.


La oss si at du skriver et dokument i samarbeid med andre forforfattere eller korrekturlesere. En dag sender du kopier av dokumentet til alle korrekturlesere, og ber dem redigere denne kopien og sende den tilbake.

Vanligvis vil korrekturleserne slå på registrering av endringer med Rediger → Endringer → Slå på opptak, slik at du enkelt kan se hva som er endret.

Hvis en av forfatterne har gjort endringer i et dokument uten å slå på opptak, kan du sammenligne det endrede dokumentet med ditt originaldokument.

  1. Åpne originaldokumentet og velg Rediger → Sammenlign dokumenter.

    Du bør alltid begynne med å åpne det nyeste dokumentet og sammenligne det med det eldre dokumentet.

  2. Et dialogvindu for filvalg vises. Velg det eldre originaldokumentet og godkjenn.

    LibreOffice setter samme begge dokumentene inne i korrekturleserens dokument. All tekst som finnes i korrekturleserens dokument, men ikke i originalen, blir identifisert som innsettinger, og all tekst som er slettet av korrekturleseren, blir identifisert som slettinger.

  3. Nå kan du godta «innsettingene» og «slettingene». Til slutt kan du lagre korrekturleserens dokument som en ny original med et nytt navn.

Supporter oss!