Godta eller avvise endringer

Gjennomgangsfunksjonen er tilgjengelig i LibreOffice for bruk i tekstdokumenter og regneark.

Når du redigerer et dokument som andre har gjort endringer i, kan du godta eller avvise endringer hver for seg, eller godta eller avvise alle endringene på en gang.

  1. Hvis du har satt flere kopier av dokumentet i omløp, slå først disse sammen til ett dokument (se Slå sammen versjoner).

  2. Åpne dokumentet og velg ediger - Spor endringer - AdministerAdminister endringsdialogen vises

  3. Merk en endring på fanen Liste. Endringen merkes og vises i dokumentet. Nå kan du bruke knappene på fanen til å velge hva du vil gjøre med endringen.

Hvis en forfatter har endret en annen forfatters endring, vises endringene ordnet hierarkisk, med et plusstegn du kan bruke til å åpne hierarkiet.

Hvis listen over endringer er for lang, kan du bytte til fanen Filter i dialogvinduet og angi at du bare vil vise endringer fra bestemte forfattere, bare endringer som er gjort den siste dagen, eller bruke andre valg til å begrense hva som vises i listen.

Fargekodede elementer viser resultatet av filteret du bruker. Svarte elementer kan godtas eller avvises, og er i samsvar med filterkriteriet. Blå elementer er ikke i samsvar med filterkriteriet selv, men har underelementer som er det. Grå elementer kan ikke godtas eller avvises, og er ikke i samsvar med filterkriteriet. Grønne elementer i samsvar med filterkriteriet, men kan ikke godtas eller avvises.

Supporter oss!