QR og strekkode

Generer lineære og matrisekoder for hvilken som helst tekst eller URL.

QR- og strekkodegenereringsfunksjonen lar deg kode en hvilken som helst tekststreng eller URL som en strekkode eller en QR-kode og sette den inn som et grafisk objekt i et dokument for skanning.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - OLE-objekt - QR og strekkode.


URL eller tekst

Teksten som koden skal genereres fra.

Feilretting

Feilkorreksjonsverdien for QR-koden som skal opprettes. Feilretting av en QR-kode er et tiltak som hjelper en QR-kode til å gjenopprettes hvis den er skadet.

Det er fire standard feilkorreksjonsverdier.

Marg

Bredden på margen rundt koden.

Eksempel

QR-koden nedenfor ble generert for teksten www.libreoffice.org:

QR kode eksempel

Supporter oss!