QR Kode

Generer QR-kode for tekst og URL.

Funksjonen QR Kode Generering, hjelper deg med å lage QR-koder for tekst og URL. QR-koden er produsert som et bilde eller en form og har alle egenskapene knyttet til et bilde.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - Objekt - QR Kode.


URL eller Tekst

Teksten for å generere QR-koden.

Feilretting

Feilkorreksjonsverdien for QR-koden som skal opprettes. Feilretting av en QR-kode er et tiltak som hjelper en QR-kode til å gjenopprettes hvis den er skadet.

Det er fire standard feilkorreksjonsverdier.

Margin

The width of the margin surrounding the QR code.

Eksempel

QR-koden nedenfor ble generert for teksten www.libreoffice.org:

QR kode eksempel

QR koden i Wikipedia

Supporter oss!