Beskytte innhold i LibreOffice

Det følgende er en oversikt over de forskjellige metodene du kan bruke for å beskytte innholdet i LibreOffice mot endring, sletting eller visning.

Beskytte dokumenter med passord ved lagring

Alle dokumenter som lagres i OpenDocument-format, kan lagres med et passord. Dokumenter som lagres med et passord, kan ikke åpnes uten at passordet skrives inn. Innholdet er sikret slik at det ikke kan leses med et eksternt redigeringsprogram. Dette gjelder både innhold, bilder og OLE-objekter.

Slå på beskyttelse

Velg Fil → Lagre som og merk av for Lagre med passord. Lagre dokumentet.

Slå av beskyttelse

Åpne dokumentet og skriv inn det riktige passordet. Velg Fil → Lagre som og fjern merket i avkrysningsboksen Lagre med passord.


tip

Det er mulig å bruke OpenPGP til å definere private og offentlige nøkler som skal brukes til å kryptere LibreOffice-dokumenter. Les Kryptere dokumenter med OpenPGP for å lære mer om hvordan du setter opp OpenPGP-krypteringsnøkler.


Beskytte revisjonsmerking

Hver gang noe endres i LibreOffice Calc og LibreOffice Writer, registreres det hvem som har gjort endringen. Denne funksjonen kan slås på med beskyttelse, slik at den bare kan slås av når det riktige passordet skrives inn. Før dette skjer, blir alle endringer registrert, og det vil ikke være mulig å godta eller avvise endringer

Slå på beskyttelse

Velg Rediger → Spor endringer → Beskytt endringer. Skriv inn et passord med minst ett tegn.

Slå av beskyttelse

Velg Rediger - Spor endringer - Beskytt. Skriv inn korrekt passord.


Beskytte rammer, bilder og OLE-objekter

Du kan beskytte innholdet i, plasseringen av og størrelsen på bilder som settes inn. Det samme gjelder for rammer (i Writer) og OLE-objekter.

Slå på beskyttelse

For eksempel, for grafikk limt inn i Writer: Velg Fomater - Bilde - Egenskaper - Alternativer fliken. I Beskytt, markerInnholdPosisjonog/ellerStørrelse.

Slå av beskyttelse

For eksempel, for grafikk limt inn i Writer: Velg Fomater - Bilde - Egenskaper - Alternativer fliken. I Beskytt, avmarker


Beskytte tegneobjekter og skjemaobjekter

Tegneobjekter du setter inn i dokumenter ved hjelp av verktøylinjen Tegning, kan beskyttes mot utilsiktet flytting eller endring av størrelse. Du kan gjøre det samme med skjemaobjekter som er satt inn ved hjelp av verktøylinjen Kontrollelementer for skjemaer.

Slå på beskyttelse

VelgFormater - Objekt - Posisjon og StørelsePosisjon og Størelsefliken. Marker Posisjon eller Størrelse.

Slå av beskyttelse

VelgFormater - Objekt - Posisjon og StørelsePosisjon og Størelsefliken. Avarker Posisjon eller Størrelse.


Supporter oss!