Skrive ut raskere med reduserte data

Du kan velge å redusere mengden data som kreves for å skrive ut dokumentet. Du kan velge forskjellige innstillinger for utskrift direkte til skriveren og for utskrift til en fil.

  1. Velg - LibreOffice → Skriv ut.

  2. Trykk på et av disse innstillingsvalgene:

    Skriver for å angi innstillinger for reduserte data ved utskrift direkte til en skriver

    Skriv til filfor å angi innstillinger for reduserte data ved utskrift til en fil

  3. Merk av for kombinasjonene du vil bruke blant de fire valgene, og trykk på OK.

    Alle dokumenter du skriver ut fra nå av, vil bruke de endrede innstillingene.

  4. Skriv ut dokumentet.

Du kan redusere data for gjennomsiktighet, for fargeoverganger eller for bilder. Når du reduserer data, vil du for mange skriveres vedkommende ikke se noen reduksjon i utskriftskvaliteten, men tiden det tar å skrive ut dokumentet blir merkbart kortere, og når du skriver ut til en fil, blir filstørrelsen mye mindre.

Supporter oss!