Skrive ut i svart-hvitt

Skrive ut tekst og bilder i svart-hvitt

 1. Velg Fil → Skriv ut. Dette vil åpne dialogenGenerelt.

 2. Trykk på Egenskaper. Nå åpnes et dialogvindu med egenskapene til din skriver.

 3. Merk av for utskrift i svart-hvitt. Du finner flere opplysninger i brukerhåndboken til skriveren du bruker.

 4. Bekreft dialogen Egenskaper og trykk på Skriv ut.

  Det gjeldende dokument skrives nå ut i svart-hvitt.

Skrive ut i svart-hvitt i LibreOffice Impress og LibreOffice Draw

 1. Velg - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, som hensiktsmessig.

 2. Velg deretter Skriv ut.

 3. Under Utskriftskvalitet velger du enten Gråtoner eller Svart-hvitt og trykker på OK.

  Når en av disse alternativene er valgt, vil alle presentasjonene eller tegningeene skrives ut uten farge. Hvis du bare vil skrive ut i svart forden pågående utskriftsjobben, velger du alternativet i Fil - Skriv ut - LibreOffice Draw/Impress.

  Gråtoner konverterer alle farger til maksimalt 256 sjatteringer fra svart til hvitt. All tekst vil bli skrevet ut i svart. En bakgrunn satt av Format - Sidestil - Bakgrunn vil ikke bli skrevet ut.

  Svart-hvitt konverterer alle farger til de to verdiene svart og hvitt. Alle kanter rundt objekter er trykket svart. All tekst vil bli skrevet ut i svart. En bakgrunn satt av Format - Sidestil - Bakgrunn vil ikke bli skrevet ut.

Skrive ut bare tekst i svart-hvitt

I LibreOffice Writer kan du velge å skrive ut tekst formatert med farger, i svart-hvitt. Du kan velge å gjøre dette enten for alle tekstdokumenter som skrives ut etterpå, eller bare for den gjeldende utskriften.

Skrive ut alle tekstdokumenter med tekst i svart-hvitt

 1. Velg - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. Velg deretter Skriv ut.

 3. Under Innhold velger du Skriv ut i svart-hvitt og trykker på OK.

  Alle tekstdokumenter eller HTML-dokumenter skrives ut med svart tekst.

Skrive ut det gjeldende tekstdokumentet med tekst i svart-hvitt

 1. Velg Fil → Skriv ut og trykk deretter på fanen LibreOffice Writer.

 2. Merk av for Utskrift i svart og trykk Skriv ut.

Utskriftsdialogvinduer

dialog

Supporter oss!