Kopiere formatering med formatpenselen

Du kan bruke formatpenselen til å kopiere formatering fra merket tekst eller fra et objekt, og bruke formateringen på annen merket tekst eller et objekt.

Merknadsikon

I Calc kan formatpenselen brukes kun til formatering av celler.


  1. Merk teksten eller objektet som har formateringen du vil kopiere.

  1. Trykk på Formatpensel i standardverktøylinja

    Pekeren forandres til et malingsspann.

    Tipsikon

    Hvis du vil bruke formateringen på mer enn et utvag, dobbeltklikk på formateringspenselen Ikon. Klikk på knappen igjen når du er ferdig med formateringen.


  2. Merk eller trykk på teksten eller objektet du vil bruke formateringen på.

Tipsikon

Hvis du ikke vil bruke avsnittsformatering, kan du holde inne når du trykker. Hvis du ikke vil bruke tegnformatering, kan du holde+Shift inne når du trykker.


Avsnitts-format er formatene som brukes på hele avsnitt. Tegn-format er formatene som brukes på en del av et avsnitt. Hvis du for eksempel bruker fet skrift på et helt avsnitt, er formatet et avsnitts-format. Hvis du senere fjerner formatet fet skrift fra deler av avsnittet, vil fet skrift framdeles være et avsnitts-format, mens den delen som fet skrift er fjernet fra vil være eit tegn-format.

Tabellen nedenfor beskriver formateringsegenskapene som formatpenselen kan kopiere:

Utvalgstype

Merknad

Ingenting er merket, men skrivemerket står inne i en tekst.

Kopierer formateringen i det gjeldende avsnittet og tegnformateringen for det neste tegnet i tekstretningen.

Tekst er merket.

Kopierer formateringen til det siste tegnet i utvalget og avsnittet som inneholder tegnet.

En ramme er merket.

Kopierer rammeeigenskapene som er definerte i dialogen Format → Ramme og objekt → Egenskaper. Innholdet, størrelsen, plasseringen, lenker, hyperlenker og makroer i rammen blir ikke kopierte.

Et objekt er merket.

Kopierer objektformateringen som er definerte i dialogen Format → Bilde eller Format → Bildeobjekt. Innholdet, størrelsen, plasseringen, lenker, hyperlenker og makroer i objektet blir ikke kopierte.

Et skjemakontrollelement er merket.

Støttes ikke.

Et tegneobjekt er merket.

Kopierer alle formateringsegenskapene. I Impress og Draw kopieres også eventuelt tekstinnhold i objektet.

Tekst inni en celle i Calc er merket.

Støttes ikke.

En tabell eller celler i Writer er merket.

Kopierer formateringen som er angitt i fanene «Tabell», «Tekstflyt», «Kanter» og «Bakgrunn» i dialogen Format → Tabell. Også avsnitt- og tegnformatering blir kopiert.

En tabell eller celler i Calc er merket.

Kopierer formateringen som er angitt i dialogen Format → Celler. Også formateringen av celleinnholdet blir kopiert.


Supporter oss!