Angi det største utskriftsområdet på en side

Ikke alle skrivere kan skrive helt ut til kantene på papiret. De fleste lar det stå igjen en tom marg.

LibreOffice har en halvautomatisk funksjon som lar deg skrive ut så langt ut mot papirets kanter som mulig.

Supporter oss!