Krypter Dokumenter med OpenPGP

LibreOffice kan kryptere dokumenter ved hjelp av OpenPGP public key kryptering. Dokumentet er kryptert ved hjelp av en symmetrisk krypteringsalgoritme.

note

GPG-signering fungerer bare for ODF-dokumenter.


For å bruke denne funksjonen …

Velg meny Fil - Lagre som , velg Krypter med GPG-nøkkel , trykk Lagre


LibreOffice kan kryptere dokumenter konfidensielt ved hjelp av OpenPGP. Dokumentet er kryptert ved hjelp av en symmetrisk krypteringsalgoritme, som krever en symmetrisk nøkkel. Hver symmetrisk nøkkel brukes kun én gang og kalles også en øktnøkkel. Dokumentet og sessionsnøkkelen sendes til mottakeren. Sessionsnøkkelen må sendes til mottakerne, slik at de vet hvordan de skal dekryptere, men for å beskytte den under overføring, krypteres den med mottakerens offentlige nøkkel. Bare den private nøkkelen til mottakeren kan dekryptere sessionsnøkkelen.

LibreOffice bruker OpenPGP-programvaren installert på datamaskinen. Hvis ingen OpenPGP-programvare er tilgjengelig, må du laste ned og installere en som er egnet for operativsystemet ditt, sannsynligvis fra din applikasjonsbutikk eller programvare distribusjonskanal.

Her er noen eksterne GPG-applikasjoner kjent for å fungere med LibreOffice:

Du må definere et personlig par krypteringsnøkler med OpenPGP-programmet. Se OpenPGP-programvaren installert på hvordan du oppretter et par nøkler, det er vanligvis det første skrittet som skal utføres etter installasjonen av programvaren.

LibreOffice oppsett av kryptering

Angi den foretrukne offentlige nøkkelen for OpenPGP-kryptering og digital signatur. Disse foretrukne nøklene blir forhåndsvalgt i nøkkelvalgsdialogen hver gang du signerer eller krypterer et dokument, slik at du ikke trenger å velge de på nytt, hver gang du signerer.

Velg meny – Brukerdata. In the Kryptografi område:

OpenPGP-signeringsnøkkel

Velg OpenPGP-nøkkelen din fra rullegardinlisten for signering av ODF-dokumenter.

Krypteringsnøkkel for OpenPGP

Velg OpenPGP-tasten din fra rullegardinlisten for kryptering av ODF-dokumenter.

Ved kryptering av dokumenter, alltid krypter til seg selv

Merk denne avkrysningsruten for også å kryptere filen med den offentlige nøkkelen, slik at du kan åpne dokumentet med din private nøkkel.

warning

Hold dette valget valgt , hvis du noen gang vil kunne dekryptere dokumenter du har kryptert for andre mennesker.


Kryptere domumenter

OpenPGP-kryptering krever bruk av mottakerens offentlige nøkkel, og denne nøkkelen må være tilgjengelig for OpenPGP-nøkkelen som er lagret på datamaskinen. Slik krypterer du et dokument:

  1. VelgFil - Lage Som

  2. Skriv inn et navn på filen.

  3. Marker Krypter med GPG nøkkel avkryssningsboksen.

  4. Klikk Lagre. LibreOffice åpner OpenPGP Public Key valg dialogboksen.

  5. Velg mottakerens offentlige nøkkel. Du kan velge flere nøkler på det tidspunktet.

  6. Klikk OK for å lukke dialogen og lagre filen.

Filen lagres kryptert med de valgte offentlige nøklene.

warning

Bare den private nøkkelen til mottakeren kan dekryptere dokumentet, med mindre du også krypterer for deg selv.


Dekrypter dokumenter

Du kan kun dekryptere dokumenter som er kryptert med din offentlige nøkkel. Slik dekrypterer du et dokument:

  1. Åpne dokumentet. Angi passord dialogen vises.

  2. Skriv inn passordet til OpenPGP privat nøkkel. Dokumentet dekrypteres og innholdet er tilgjengelig.

Forskjellen mellom dokumentkryptering med OpenPGP og Lagring med passord

Begge kommandoene adresserer konfidensialitet, men på forskjellige måter.

Når du lagrer et dokument med et passord, må du huske passordet som er satt inn for å åpne dokumentet senere. Alle andre som trenger å åpne dokumentet, må også kjenne passordet for å kunne åpne dokumentet. Derfor må passordet overføres til de som skal bruke dokumentet.

Filer kryptert med et passord kan ikke dekrypteres med mindre passordet er kjent.

Med OpenPGP-kryptering av dokumentet definerer du hvilke brukere som kan dekryptere dokumentet, og du trenger ikke å sende passord gjennom usikrede media. Dessuten styrer OpenPGP-applikasjonen nøkkelen til offentlige nøkler mer effektivt.

Supporter oss!