Bruke Dokumentstruktur for å komme raskt til objekter

Dette er en vanlig måte å bruke Dokumentstrukturpå.

Dokumentstruktur

Supporter oss!