Om konvertering av Microsoft Office-dokumenter

LibreOffice kan automatisk åpne dokumenter fra Microsoft Office 97/2000/XP. Enkelte egenskaper for utseende og formatering i mer komplekse Microsoft Office-dokumenter behandles annerledes i LibreOffice eller er ikke støttet. Derfor krever konverterte filer i tilfeller manuell omformatering. Mengden omformatering som kan forventes, er proporsjonal med kompleksiteten av strukturen og formateringen i det opprinnelige dokumentet. LibreOffice kan ikke kjøre Visual Basic-skript, men det kan laste og vise dem.

Merknadsikon

De nyeste versjonene av LibreOffice kan laste og lagre Microsoft Office Open XML-dokumentformatene med utvidelsene docx, xlsx og pptx. De samme versjonene kan også kjøre enkelte Excel Visual Basic-skript, hvis du aktiverer denne funksjonen påLast inn/Lagre VBA Egenskaper.


De følgende listene gir en generelt oversikt over funksjonalitet i Microsoft Office som kan forårsake problemer i omgjøringen. Disse vil ikke påvirke muligheten for å bruke eller arbeide med innholdet i det konverterte dokumentet.

Microsoft Word

 1. Autofigurer

 2. Revisjonsmerker

 3. OLE-objekter

 4. Visse kontroll og Microsoft Office-skjemafelt

 5. Indekser

 6. Tabeller, rammer og flerkolonne-formatering

 7. Hyperlenker og bokmerker

 8. Microsoft WordArt-grafikk

 9. Animerte tegn/tekst

Microsoft PowerPoint

 1. Autofigurer

 2. Tabulator, linje og avsnittsavstand

 3. Mestre bakgrunnsbilder

 4. Grupperte objekter

 5. Visse multimediaeffekter

Microsoft Excel

 1. Autofigurer

 2. OLE-objekter

 3. Visse kontroll og Microsoft Office-skjemafelt

 4. Pivottabeller

 5. Nye diagramtyper

 6. Betinget formatering

 7. Noen funksjoner/formler (se nedenfor)

Et eksempel er forskjellene mellom Calc og Excel er håndteringen av logiske verdier. Skriv inn TRUE i celle A1 og A2.

Merknadsikon

Du kan finne en detaljert oversikt over konvertering av dokument til og fra Microsoft Office-format på Migration Guide


Åpne Microsoft Office-dokumenter som er beskyttet med et passord

LibreOffice kan åpne følgende Microsoft Office-dokumenttyper som er beskyttet med et passord.

Microsoft Office-format

Krypteringsmetode som støttes

Word 6.0, Word 95

Svak XOR-kryptering

Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003

Office 97/2000-kompatibel kryptering

Word XP, Word 2003

Svak XOR-kryptering fra eldre versjoner av Word

Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95

Svak XOR-kryptering

Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003

Office 97/2000-kompatibel kryptering

Excel XP, Excel 2003

Svak XOR-kryptering fra eldre versjoner av Excel


Microsoft Office-filer som er kryptert av AES128, kan åpnes. Andre krypteringsmetoder støttes ikke.

Supporter oss!