Endre filtilknytning for Microsoft Office-dokumenttyper

For å endre filtilknytningen for Microsoft Office-filetternavn for å åpne filene i LibreOffice eller i Microsoft Office ved hjelp av Microsoft Windows:

  1. I Windows Utforsker, høyreklikk en fil av typen du vil tilordne en annet program.

  2. Velg Åpne med → Velg standardprogram.

  3. I listen over programmer som vises, velger du programmet som skal åpne den aktuelle type filer. Pass på at "Bruk alltid denne appen" er merket.

    Hvis disse trinnene ikke passer for versjonen din av Microsoft Windows, søk gjennom Hjelp for å finne ut hvordan man forandrer filtilordninger.

Supporter oss!