Velge måleenheter

Du kan velge separate måleenheter for dokumenter i LibreOffice Writer-, LibreOffice Writer/Web, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress og LibreOffice Draw.

  1. Åpne et dokument av typen du vil bytte måleenheter for.

  2. Velg

  3. I den venstre ruten i dialogvinduet dobbeltklikker du på programnet du vil velge måleenhet for.

    Dobbeltklikk på LibreOffice Writer hvis du vil velge måleenhet for tekstdokumenter.

  4. Trykk på Generelt.

  5. Velg målenheten på fanen Generelt. Lukk dialogvinduet med OK.

Skrive inn måleenheter direkte

LibreOffice Writer → Generelt

Supporter oss!