Maler i malbehandlingen

Den anbefalte metoden for å arbeide med maler er å bruke Malbehandling og kommandoene i Fil - Maler undermeny, Rediger mal og Lagre som mal . Disse kommandoene er tilstrekkelige for grunnleggende administrasjon av maler i LibreOffice.

Denne veiledningen forklarer hvordan filsystemet samhandler med malbehandleren. Denne informasjonen er spesielt nyttig hvis du ønsker å administrere kataloger direkte, men fortsatt være koordinert med malbehandleren.

Arbeide med malfiler

Malbehandleren gjenkjenner malfiler etter filtypen. Følgende utvidelser gjenkjennes:

Applikasjon

Utvidelser

Writer

.ott .otm .oth .stw .dot .dotx

Calc

.ots .stc .xlt .xltm .xltx

Impress

.otp .pot .potm .potx .sti

Draw

.otg .std


For informasjon om betydningen av utvidelsene, se Filterkonvertering.

Arbeide med malnavn

Malbehandlingen viser tittelfeltet til et dokument som malnavn. Så lenge tittelfeltet ikke er tomt, har filnavnet ingen konsekvenser for malnavnet som vises i malbehandlingen. Hvis tittelfeltet er tomt, vises filnavnet, uten filtype, som malnavnet.

note

Hvis to maler har nøyaktig samme oppføring i tittelfeltet og tilhører samme kategori, vises bare én mal i malbehandlingen.


Titler skiller mellom store og små bokstaver. For eksempel, hvis en mal i kategorien Mine maler har tittelen a4 og en annen har tittelen A4, vises begge malene i malbehandlingen . Hvis begge malene har tittelen A4, vises bare én.

Hvis maler har samme tittel, men tilhører forskjellige kategorier, vises alle i malbehandlingen. For eksempel, hvis tre maler har tittelen A4, og hver mal tilhører en annen kategori, vises alle tre maler med malnavnet A4.

Du kan redigere tittelfeltet ved å velge Fil - Egenskaper - Beskrivelse. Hvis du endrer tittelfeltet, vises den nye tittelen også som malnavnet i malbehandlingen. Alternativt, hvis du bruker kommandoen Gi nytt navn i kontekstmenyen for en mal, endres tittelfeltet til malen til det nye malnavnet.

Hvis du bruker Fil - Lagre som mal-dialogboksen, brukes navnet som er angitt i den dialogboksen som filnavn og legges inn i Tittel-feltet. Hvis du endrer filnavnet senere, vil malen fortsatt vises i Template Manager i henhold til oppføringen i Tittel-feltet.

note

Tittelfeltet til en mal er inkludert i tittelfeltet for nye dokumenter som er opprettet fra malen.


Kontrollerer hvilke filer som vises i malbehandlingen

Malbehandlingen viser maler som ligger i katalogene som er definert i Baner-dialogen for maler. Dialogboksen finner du ved å velge - LibreOffice - Baner, velg Maler og klikk Rediger.

Interne stier

De interne sti-katalogene kan ikke endres. De identifiserer plasseringen av de forhåndsdefinerte malene. Disse malene vises alltid i malbehandlingen.

Brukerstier

Standardinnstillingen for brukersti er malunderkatalogen i brukerprofilkatalogen. Plasseringen til {bruker profil}-katalogen bestemmes når LibreOffice er installert. Se delen Standardplassering på Wiki-siden om LibreOffice-brukerprofil for mer informasjon om typiske plasseringer av brukerprofilen i forskjellige operativsystemer.

Maler i katalogene som er spesifisert i Brukersti og dens underkataloger vises i Malbehandlingen. Underkataloger i underkataloger gjenkjennes ikke.

Du kan legge til flere kataloger til brukerbanen. Det må være minst én katalog i Brukerstien, men det er ingen begrensninger for hvor den kan ligge.

note

Det er ikke en god idé å legge til en rotdokumentkatalog, eller annen katalog på høyt nivå, til malens brukersti. Alle underkataloger i en brukerstikatalog vises i malbehandlingen som kategorier.


Hvis du har mer enn én katalog i brukerbanen, må du velge hvilken katalog som skal brukes til å lagre et dokument som en mal når kommandoen Fil - Lagre som mal brukes.

Standard-knappen tilbakestiller brukerstien til den opprinnelige innstillingen da LibreOffice ble installert.

Arbeid med kategorier

Navnene på underkataloger i de brukerdefinerte katalogene vises som kategorinavn i malbehandlingen. Hvis du gir nytt navn til en kategori, fortsetter underkatalogen å brukes, med det nye kategorinavnet lagret i groupuinames.xml i den valgte standardstien.

Når en kategori er valgt, vises alle malene i den underkatalogen i malbehandlingen, hvis Alle applikasjoner er Filter-valget.

En kategori kan bare vise maler i sin egen underkatalog, med to unntak.

Kategorier innenfor en kategori er ikke mulig, fordi underkataloger i underkataloger ikke gjenkjennes.

Du kan bare gi nytt navn til og slette kategorier i standardstien som er valgt i Rediger baner-dialogen.

warning

Hvis du sletter en kategori hvis underkatalog er i den valgte standardstien, slettes underkatalogen knyttet til kategorinavnet og eventuelle filer i underkatalogen.


Supporter oss!