Generelle instruksjoner for LibreOffice

Åpne og lagre dokumenter og maler

Første steg

Bruke Microsoft Office og LibreOffice

Slå av automatisk URL-gjenkjenning

Endre tittelen til et dokument

Lagre dokumenter automatisk

Åpne dokumenter

Åpne og lagre filer i eksterne filtjenester

Endre arbeidsmappe

Lagre dokumenter

Dokumentklassifisering

Samarbeide

Lagre dokumenter i andre formater

Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Vise filegenskaper

Relative og absolutte lenker

Beskytte innhold i LibreOffice

Lage og skrive ut etiketter og visittkort

Skrive ut adresseetiketter

Bruke vinduer, menyer og knapper

Bruke sprettoppmenyer

Slå utvidede tips på og av

Slå av automatisk URL-gjenkjenning

Vise, feste og skjule vinduer

Legge til knapper på verktøylinjer

Bruke verktøylinjer

Bruke Dokumentstruktur for å komme raskt til objekter

Dokumentstruktur

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet i LibreOffice

Hurtigtaster (LibreOffice Tilgjengelighet)

Kopiere data ved hjelp av dra og slipp eller menykommandoer

Dra og slippe i et LibreOffice-dokument

Dra og slippe i datakildevisningen

Sette inn objekter fra galleriet

Kopiere bilder fra galleriet

Legg til grafikk i galleriet

Kopiere bilder mellom dokumenter

Kopiere tegneobjekter til andre dokumenter

Kopiere regnearksområder til tekstdokumenter

Sette inn data fra regneark

Sette inn data fra tekstdokumenter

Sette inn spesialtegn

Datakilder

Å Jobbe med databaser i LibreOffice

Tabellveiviser

Spørringsveiviser

Skjemaveiviser

Rapportveiviser

Databaseoversikt

Registrere en adressebok

Importere og eksportere data i Base

Importere o g eksportere data i tekstformat

Utføre SQL-kommandoer

Søking i tabeller og skjemadokumenter

Søke med et skjemafilter

Tabellutforming

Legge til en kommandoknapp i et dokument

Bruke og redigere databaserapporter

Ta opp endringer (revisjonsmerking)

Registrere og vise endringer

Godta eller avvise endringer

Sammenligne versjoner av et dokument

Flette versjoner

Registrere endringer

Beskytte Endringer

Versjonsbehandling

Sette opp og endre LibreOffice

Sette opp LibreOffice

Legge til knapper på verktøylinjer

Sende fakser og sette opp LibreOffice for faksing

Endre ikonstørrelse

Velge måleenheter

Opprette og endre standard- og tilpassede maler

Endre tekstfargen

Bytte mellom Sett inn modus og Overskriv modus

Diagrammer

Sette inn diagrammer

Redigere diagramtitler

Redigere diagramakser

Legge til tekstur på diagramsøyler

Redigere diagramforklaringer

Forskjellig

Generelle uttrykk

Internett-uttrykk

Språk som bruker kompleks tekstvisning

Sette inn, redigere, lagre punktgrafikkbilder

Arbeide med grupper

Skrive ut raskere med reduserte data

Vise navigasjonspanelet i Hjelp

Slå utvidede tips på og av

Lagre dokumenter i andre formater

Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Sender Dokumenter som E-post

Lime inn innhold i spesielle formater

Kopiere formatering med formatpenselen

Skriftforming for grafisk tekstkunst

Beskytte innhold i LibreOffice

Definere grafikk eller farger i sidebakgrunner (vannmerke)

Redigere hyperlenker

Sette inn hyperlenker

Redigere bildeobjekter

Velge språk for dokumentet

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Angi det største utskriftsområdet på en side

Skrive ut i svart-hvitt

Lage avrundede hjørner

Legg til klikkbare områder i bilde

Sette inn beskyttede mellomrom, orddeling og betingede skilletegn

Versjoner og utgivelsesnummere

Ta opp en makro

Tildele skript i LibreOffice

Krasjrapporteringsverktøy

Integrere UNO-komponenter

Om digitale signaturer

Supporter oss!