Ta opp en makro

LibreOffice kan ta opp kommandoer gjort med tastaturet og musen i Writer og Calc

 1. Åpne dokumentet du vil ta opp en makro for.

 2. Velg Verktøy → Makroer → Opptak av makro.

  Merknadsikon

  Hvis menyvalget Verktøy → Makroer → Opptak av makro mangler, sjekk at opptak av makroer eraktivert i → LibreOffice → Avansert.


  Du ser det lille dialogvinduet Opptak av makro, som bare har den ene knappen kalt Stopp opptak.

 3. Utfør handlingene du vil ta opp, i dokumentet.

  Trykk på «Escape»-tasten hvis du vil oppheve merkingen av et objekt, fordi opptaksfunksjonen for makroer for tiden ikke kan ta opp denne handlingen når den utføres med et museklikk.

 4. Trykk på Stopp opptak.

  Dialogvinduet Makro åpnes. Her kan du lagre og kjøre makroen.

  Hvis du vil avbryte opptaket uten å lagre en makro, kan du trykke på Lukk i dialogvinduet Opptak av makro.

 5. Når du skal lagre makroen, må du først velge objektet der du vil lagre makroen, under Lagre makroen i.

 6. Hvis du vil lagre makroen i et nytt bibliotek eller i en ny modul, trykker du på Nytt bibliotek eller Ny modul og skriver inn et navn på biblioteket eller modulen.

 7. Skriv inn et navn på den nye makroen i tekstfeltetMakronavn. Ikke bruk nøkkelord fra Basic som navn.

 8. Trykk på Lagre.

Begrensninger for makroopptakeren

Disse handlingene blir ikke tatt opp:

Supporter oss!