Lotus-, dBase- og Diff-filterparametere

Lotus-, dBase- og Diff-filtrene godtar en streng som inneholder den numeriske indeksen til det brukte tegnsettet for enkeltbyte-tegn, det vil si 0 for systemtegnsettet. De numeriske indeksene tilordnet tegnsettene finnes i tabellen nedenfor.

Eksempel:

For å importere filen myLotus.wk3 med DOS/OS2-850/Internasjonalt (Vestlig) tegnsett.

soffice --infilter="Lotus:4" myLotus.wk3

Tegnsett

Indeks

Ukjent

0

Windows-1252/WinLatin 1 (Vestlig)

1

Apple Macintosh (Vestlig)

2

DOS/OS2-437/US (Vestlig)

3

DOS/OS2-850/International (Vestlig)

4

DOS/OS2-860/Portuguese (Vestlig)

5

DOS/OS2-861/Icelandic (Vestlig)

6

DOS/OS2-863/Canadian-French (Vestlig)

7

DOS/OS2-865/Nordic (Vestlig)

8

Systemstandard

9

Symbol

10

ASCII/US (Vestlig)

11

ISO-8859-1 (Vestlig)

12

ISO-8859-2 (Sentraleuropeisk)

13

ISO-8859-3 (Latin 3)

14

ISO-8859-4 (Baltisk)

15

ISO-8859-5 (Cyrillisk)

16

ISO-8859-6 (Arabisk)

17

ISO-8859-7 (Gresk)

18

ISO-8859-8 (Hebreisk)

19

ISO-8859-9 (Tyrkisk)

20

ISO-8859-14 (Vestlig)

21

ISO-8859-15/EURO (Vestlig)

22

DOS/OS2-737 (Gresk)

23

DOS/OS2-775 (Baltisk)

24

DOS/OS2-852 (Sentraleuropeisk)

25

DOS/OS2-855 (Cyrillisk)

26

DOS/OS2-857 (Tyrkisk)

27

DOS/OS2-862 (Hebreisk)

28

DOS/OS2-864 (Arabisk)

29

DOS/OS2-866/Russisk (Cyrillisk)

30

DOS/OS2-869/Modern (Gresk)

31

DOS/Windows-874 (Thai)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (Sentraleuropeisk)

33

Windows-1251 (Cyrillisk)

34

Windows-1253 (Gresk)

35

Windows-1254 (Tyrkisk)

36

Windows-1255 (Hebreisk)

37

Windows-1256 (Arabisk)

38

Windows-1257 (Baltisk)

39

Windows-1258 (Vietnamesisk)

40

Apple Macintosh (Arabisk)

41

Apple Macintosh (Sentraleuropeisk)

42

Apple Macintosh/Kroatisk (Sentraleuropeisk)

43

Apple Macintosh (Cyrillisk)

44

Støttes ikke: Apple Macintosh (Devanagari)

45

Støttes ikke: Apple Macintosh (farsi)

46

Apple Macintosh (Gresk)

47

Støttes ikke: Apple Macintosh (Gujarati)

48

Støttes ikke: Apple Macintosh (Gurmukhi)

49

Apple Macintosh (Hebreisk)

50

Apple Macintosh/Icelandic (Vestlig)

51

Apple Macintosh/Romansk (Sentraleuropeisk)

52

Apple Macintosh (Thai)

53

Apple Macintosh (Tyrkisk)

54

Apple Macintosh/Ukrainsk (Cyrillisk)

55

Apple Macintosh (forenklet kinesisk)

56

Apple Macintosh (tradisjonell kinesisk)

57

Apple Macintosh (japansk)

58

Apple Macintosh (koreansk)

59

Windows-932 (japansk)

60

Windows-936 (forenklet kinesisk)

61

Windows-Wansung-949 (koreansk)

62

Windows-950 (tradisjonell kinesisk)

63

Shift-JIS (japansk)

64

GB-2312 (forenklet kinesisk)

65

GBT-12345 (tradisjonell kinesisk)

66

GBK/GB-2312-80 (forenklet kinesisk)

67

BIG5 (tradisjonell kinesisk)

68

EUC-JP (japansk)

69

EUC-CN (forenklet kinesisk)

70

EUC-TW (tradisjonell kinesisk)

71

ISO-2022-JP (japansk)

72

ISO-2022-CN (forenklet kinesisk)

73

KOI8-R (Cyrillisk)

74

Unicode (UTF-7)

75

Unicode (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (Sentraleuropeisk)

77

ISO-8859-13 (Sentraleuropeisk)

78

EUC-KR (Koreansk)

79

ISO-2022-KR (Koreansk)

80

JIS 0201 (Japansk)

81

JIS 0208 (Japansk)

82

JIS 0212 (Japansk)

83

Windows-Johab-1361 (Koreansk)

84

GB-18030 (forenklet kinesisk)

85

BIG5-HKSCS (tradisjonell kinesisk)

86

TIS 620 (Thai)

87

KOI8-U (Cyrillisk)

88

ISCII Devanagari (Indisk)

89

Unicode (Javas modifiserte UTF-8)

90

Adobe Standard

91

Adobe Symbol

92

PT 154 (Windows kyrillisk asiatisk kodeside utviklet i ParaType)

93

Unicode UCS4

65534

Unicode UCS2

65535


Supporter oss!