Angi linjeslutter

Du kan angi og ta med et hvilket som helst objekt i listen over tilgjengelige linjeslutter.

  1. Bruk tegnefunksjonene til å lage et objekt du vil bruke som en linjeslutt.

  2. Velg objektet og Format → Linje.

  3. Velg fanen Pilstiler i dialogvinduet som vises.

  4. Trykk på Legg til og gi den nye pilstilen et navn.

  5. Trykk på OK for å lukke dialogvinduet.

Supporter oss!