Tegne linjer i tekst

Du kan inkludere linjer i teksten din med tilpassede vinkler, tykkelse, farge og andre attributter.

Du kan angi egenskaper og retning for linjer ved å bruke tegneobjektet Linje på denne måten:

 1. Ikon Vis tegnefunksjoner

  På standardlinjen klikker du på Vis tegnefunksjoner -ikonet for å åpne verktøylinjen forTegning

 2. Ikon Linje

  Klikk på Linje-ikonet. Musepekeren endres til et trådkors-symbol med en linje ved siden av.

  I dokumentet trykker du der du vil at linjen skal begynne. Hold museknappen nede og dra til punktet der du vil at linjen skal slutte. Hvis du holder «Skift» nede mens du drar, kan du bare tegne vannrette, loddrette og diagonale linjer.

 3. Ikon Valgt Objekt

  Slipp museknappen når linjen har retningen og lengden du vil ha. Nå kan du tegne flere linjer. Du kan avslutte denne funksjonen ved å trykke på «Escape»-tasten eller på knappen Velg på verktøylinjen Tegning.

Etter å ha klikket på Velg-ikonet, kan du velge alle linjene samtidig ved å klikke på hver linje mens du holder nede Shift-tasten. Dette flervalgsvalget lar deg tilordne dem alle en felles farge, tykkelse eller annen egenskap.

 1. Lag en vannrett linje ved å bruke den forhåndsvalgte avsnittsstilen Vannrett linje. Sett skrivemerket i et tomt avsnitt og dobbeltklikk på stilen Vannrett linje i stilbehandleren. Hvis du ikke ser noen oppføring for vannrette linjer i listen med avsnittsstiler, velger du «Alle stiler» i listen nederst i stilbehandleren.

 2. Du kan tegne en linje over, ved siden av eller under et avsnitt i et Writer-tekstdokumentved å velge Format → Avsnitt → Kantlinjer.

Automatiske linjer i Writerjer i Writer

 1. Hvis du starter en ny linje i et Writer-tekstdokument ved å skrive inn tre eller flere bindestreker og trykker Enter, fjernes tegnene, og forrige avsnittet får en linje som en bunnkant.

  Du kan lage en enkelt linje ved å skrive inn tre eller flere bindestreker (-) eller understreker ( _ ) og så trykke på «Enter». Hvis du vil sette inn en dobbelt linje, kan du skrive inn tre eller flere er lik-tegn (=), stjerner (*), tilder (~) eller nummertegn (#) og så trykke på «Enter».

 2. For fjerne en automatisk tegnet kantlinje, velg Format → Avsnitt → Kantlinjer og - Ingen kantlinjer>.

 3. Hvis du sletter en kantlinje som er satt inn automatisk, men angrer, kan du få tilbake kantlinjen du slettet sist, ved å velge Rediger → Angre.

 4. For å slå av automatiske kantlinjer, velg Verktøy → Autoretting → Innstillinger og fjerne Legg til kantlinje.

warning

Linjer og andre tegninger du setter inn i tekst, blir ikke angitt i HTML, og eksporteres derfor ikke til formatet. Istedet blir de eksportert som bilder.


tip

Når du angir en linjetykkelse, kan du legge til en måleenhet. En null linjetykkelse resulterer i en hårlinje med en tykkelse på én piksel av utgangsmediet.


Supporter oss!