Skrive ut adresseetiketter

  1. Velg Fil → Ny → Etiketter for å åpne dialogvinduet Etiketter.

  2. På fanen Etiketter tab, velg formatet for etikettarkene du vil skrive ut på.

  3. Velg databasen og tabellen som du vil hente data fra.

  4. Velg et databasefelt med innhold vil skrive ut. Klikk på knappen som vises som en venstre pil for å sette inn databasefeltet i feltet Etikett.

    Fortsett med å velge og sette inn databasefelt hvis du vil ha flere felt på hver overskrift. Du kan trykke Enter for å sette inn en ny linje og du kan skrive et tegn for å sette inn fast tekst.

  5. Hvis du vil skrive inn mer tekst, legg til formatering , eller sett inn bilder og strekkunst, slå på knappen Synkroniser innhold på fanen Valg. Hvis du slår på denne, vil et lite vindu med en synkroniseringsknapp vises like etter at du lukker dialogvinduet Etiketter. Du trenger nå kun å arbeide på den første etiketten i dokumentet, klikk deretter på synkroniseringsknappen for å kopiere til resten av etikettene i dokumentet.

  6. Trykk på Nytt dokument.

  7. Når du ser etikettdokumentet, vil du kanskje midlertidlig slå på Vis → Feltnavn. Dette viser feltene på en mer synlig måte, så du lettere kan arrangere og redigere innholdet.

  8. Du kan lagre og skrive ut etikettdokumentet.

Når du velger å skrive ut dokumentet, vil du bli spurt om du vil skrive ut et standardbrev. Svar Ja for å åpne dialogvinduet Brevfletting. I dialogvinuet Brevfletting, velg postene som du vil skrive ut etiketter for.

Supporter oss!