Lage og skrive ut etiketter og visittkort

Utforme visittkort ved hjelp av et dialogvindu

Velg Fil → Ny → Visittkort for å åpne dialogvinduet Visittkort, der du kan velge hvordan visittkortene skal se ut.

Utforme etiketter og visittkort

Du kan utforme både etiketter og visittkort med dialogvinduet Etiketter.

 1. Velg Fil → Ny → Etiketter for å åpne dialogvinduet Etiketter.

 2. Angi format for etiketter under Formater på fanen Etiketter.

  LibreOffice Writer inneholder mange formater av kommersielt tilgjengelige ark for etiketter, skilt og visittkort. Du kan også legge til andre selvvalgte formater.

 3. Du kan velge hva som skal være skrevet på etikettene, under Etikettekst på fanen Etiketter.

  Dette involverer ofte databasefelt, så etiketter kan skrives ut med varierende innhold. Når man for eksempel sender «Standardbrev». er det mulig å skrive ut den samme teksten på alle etiketter.

  Bruk listene Database og Tabell til å velge databasen og tabellen som datafeltene skal hentes fra. Trykk på pilknappen for å overføre det valgte datafeltet til tekstområdet. Trykk «Enter» hvis du vil sette inn et linjeskift. Du kan også skrive inn mellomrom og annen fast tekst.

  På fanen Format kan du angi egne etikettformater som ikke finnes blant formatene som er angitt på forhånd. Dette gjør du ved å velge «Selvvalgt» i listen Etikettype. På fanen Valg kan du angi om vil lage alle etikettene eller bare noen av dem.

 4. Kontroller at det er merket av for Synkroniser innholdet på fanen Valg. Hvis det står et merke i denne avkryssingsboksen, er det nok at du skriver inn og redigerer innholdet til bare en etikett (etiketten øverst til venstre).

 5. Trykk på Nytt dokument for å lage et nytt dokument med innstillingene du har valgt.

 6. Så snart du trykker på Nytt dokument, vil du se et lite vindu med knappen Synkroniser etikettene. Angi innholdet til den første etiketten. Når du trykker på Synkroniser etikettene, kopieres innholdet fra den gjeldende etiketten til alle de andre etikettene på arket.

Skrive ut adresseetiketter

Lage en ny database

Visittkort

Supporter oss!