Hurtigtaster (LibreOffice Tilgjengelighet)

Du kan styre LibreOffice uten Ă„ bruke en mus, bare ved hjelp av tastaturet.

PĂ„ hovedsiden for hvert modul (for eksempel, hovedhjelpen for LibreOffice Writer eller LibreOffice Calc), finnes det en lenke som viser til hjelpen for hurtigtastene i dette modulet.

I tillegg kan du under nÞkkelordet «Tilgjengelighet» finne veiledninger med flere steg som beskriver hvordan du kan kan bruke det valgte modulet uten en mus.

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan vĂŠre tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljĂžet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan lĂžse dette problemet ved Ă„ velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av VerktĂžy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljĂžet.


Arbeide med LibreOffice-brukergrensesnittet uten en mus

SlÄ pÄ menylinjen, verktÞylinjer, vinduer og dokument

Ved Ä trykke flere ganger pÄ F6 flyttes fokus og sirkler gjennom disse objektene:

Trykk Shift + F6 for Ä gÄ gjennom objektene i motsatt retning.

Trykk + F6 for Ă„ bytte til dokumentet.

Trykk F10 for Ă„ bytte til menylinjen og tilbake.

Escape lukker en Ă„pen undermeny, en verktĂžylinje eller det gjeldende, ledige vinduet.

Kalle en menykommando

Trykk eller F6, eller F10 for Ă„ velge den fĂžrste menyen (Filmenyen). Med pil hĂžyre blir den neste menyen til hĂžyre valgt. Med pil venstre blir den forrige menyen valgt.

Pil ned Ă„pner den valgte menyen. Hver gang du trykker pil ned og pil opp, flyttes valget gjennom menykommandoene.Med pil hĂžyre kan du Ă„pne en eksisterende undermeny.

Trykk Enter for Ă„ utfĂžre menykommandoen som er valgt.

UtfĂžre en ikonkommando

Trykk F6 flere ganger til den fÞrste knappen pÄ verktÞylinjen er valgt. Bruk pil hÞyre og pil venstre for Ä velge en knapp pÄ en vannrett verktÞylinje. PÄ samme mÄte kan du bruke pil opp og pil ned for Ä velge en knapp pÄ en loddrett verktÞylinje. Hvis du trykker Home, velges den fÞrste knappen pÄ en verktÞylinje, og hvis du trykker End, den siste.

Trykk Enter for Ä bruke det valgte ikonet. Hvis den valgte knappen normalt krever at du ogsÄ utfÞrer en handling med musa like etterpÄ, som for Ä sette inn et rektangel, er det ikke nok Ä trykke pÄ Enter. I slike tilfeller mÄ du trykke + Enter.

Hvis en verktÞylinje er for lang til Ä vises pÄ skjermen, vises en knapp til hÞyre eller i underkant av verktÞylinjen. Velg verktÞylinjen og trykk Page Up eller Page Down for Ä vise resten av knappene.

Spesielle hint for verktĂžylinjer

Trykk pil ned eller pil hĂžyre for Ă„ Ă„pne den valgte verktĂžylinjen. Dette tilsvarer et museklikk. Bruk pil hĂžyre og pil venstre i verktĂžylinjen. Home og End velger henholdsvis den fĂžrste og den siste knappen i verktĂžylinjen.

Lukk verktÞylinjen ved Ä trykke pÄ Escape. Det er ikke mulig Ä flytte verktÞylinjen uten en mus.

Valg fra en kombinasjonboks

Kombinasjonsboks

Merk av i kombinasjonsboksen. Trykk Enter.

Bruk pil ned eller Page Down for Ă„ rulle nedover gjennom elementene i kombinasjonsboksen, eller pil opp eller Page Up til Ă„ rulle oppover. Home tar deg til det fĂžrste elementet, og End tar deg til det siste elementet.

Trykk Enter for Ă„ bruke det valgte elementet.

Valg i tabeller

I flere vinduer, dialogvinduer og i tabellkontrollfelter er det tabeller for Ă„ velge data. For eksempel i den hĂžyre delen i Datakildevisning. De fĂžlgende tastene brukes for valg i disse tabellene:

StĂžrrelse og plassering av vinduer og dialogvinduer

 1. Trykk fĂžrst + Mellomrom.

  NĂ„ Ă„pnes en systemmeny som inneholder menykommandoer som Flytt, Endre stĂžrrelse og Lukk.

 2. Velg en kommando (trykk pil ned og deretter Enter).

 3. NÄ kan du bruke piltastene til Ä flytte eller endre stÞrrelse pÄ dialogvinduet eller vinduet.

 4. Trykk Enter for Ă„ godta endringen. Trykk Escape for Ă„ gjĂžre om endringene.

Feste og lĂžsne vinduer og verktĂžylinjer

 1. Trykk F6 til vinduet eller verktĂžylinjen er valgt.

 2. Trykk + Shift + F10.

Merke objekter

Trykk Shift + F4 for Ä velge det fÞrste objektet i gjeldende dokument. NÄr et objekt er valgt, trykker du pÄ Tab for Ä velge neste objekt, eller trykk Esc for Ä gÄ tilbake til teksten.

Redigere objekter

Et valgt OLE-objekt kan slÄs pÄ med Enter.

Redigere objekters plassering og stĂžrrelse

Rediger ankere for objekter

Du kan flytte ankeret til et objekt ved hjelp av piltastene. GÄ fÞrst til tilstand for redigering av hÄndtak, og velg ankeret. NÄ kan du flytte ankeret i forskjellige retninger, avhengig av ankertypen.

 1. Velg objektet.

 2. GÄ til hÄndtaksredigeringstilstand med + Tab.

 3. Det Þvre, venstre hÄndtaket begynner Ä blinke. Klikk + Tabulator flere ganger til at ingen hÄndtak blinker. Dette betyr at forankringen av objektet er slÄtt pÄ.

 4. Bruk piltastene til Ă„ flytte ankeret. Objektet fĂžlger hensiktsmessig ankeret.

Du kan for eksempel endre det valgte objektets anker i objektets sprettoppmeny.

Kontrollere skillelinjene

LibreOffice Calc-, LibreOffice Draw- og LibreOffice Impress-dokumenter kan deles inn vannrett og loddrett i atskilte visninger. Hver visning kan vise forskjellige deler av dokumentet. Du kan bruke musa til Ă„ dra en skillelinje fra rullefeltet inn i dokumentet.

Behandle datakildevisningen

+ Shift + F4 Ă„pner og lukker visningen av datakildene.

«F6»: Bytter mellom dokumentet og verktÞylinjen.

«+» (plusstasten): Utvider det valgte elementet i datakildeutforskeren.

«-» (minustast): Folder sammen det valgte elementet i datakildeutforskeren.

+ Shift + E: bytter mellom datakildeutforsker og tabell.

Hurtigtaster i SpĂžrringsutforming-vinduet

«F6»: Skifter mellom objektlinjen, tabellvisningen og utvalgsomrÄdet.

+ Pil opp eller + pil ned: flyttes kanten mellom tabellvisning og valgomrÄde opp eller ned.

Taster i Tabellvisnig (Þvre omrÄde i spÞrringsutforming) og i Relasjoner-vinduet

+ Piltast: flytter den valgte tabellen i pilens retning.

+ Shift + Piltast :forandrer stÞrrelsen pÄ den valgte tabellen i tabellvisning.

Delete: Fjerner den valgte tabellen eller forbindelsen fra tabellvisningen.

«Tab»: Skifter mellom tabeller og forbindelser i tabellvisningen.

«Enter»: NÄr en forbindelse er valgt, Äpner «Enter»-tasten dialogvinduet Egenskaper for forbindelsen.

«Enter»: NÄr en tabell er valgt vil «Enter» fylle ut det fÞrste datafeltet fra listboksen inn i utvalgsomrÄdet.

Taster i utvalgsomrÄdet (den nedre delen av spÞrringsutformingsvinduet)

+ Venstre pil eller HĂžyre pil: flytter den valgte kolonnen til hĂžyre eller venstre.

Taster i Tabellutforming-vinduet

«F6»: Skifter mellom verktÞylinjen, kolonnevisningen og egenskapsomrÄdet.

Kontrollere Bildekartredigering

Behandle hjelpen

Trykk «Shift+F2» for Ä vise Utvidede tips for kommandoen, knappen eller kontrollelementet som er valgt.

Navigere i hovedhjelpesidene

Kontrollere tekstimport-dialogvinduet (CSV-fil-import)

Linjal

ForhÄndsvisning

Kontrollere dialogvinduet Sett inn → Spesialtegn

Generelle hurtigtaster i LibreOffice

Tilgjengelighet i LibreOffice

Supporter oss!