Sette inn spesialtegn

Denne funksjonen lar deg sette inn spesialtegn som haker, bokser og telefonsymboler i teksten.

Supporter oss!