Sette inn spesialtegn

Denne funksjonen lar deg sette inn spesialtegn som haker, bokser og telefonsymboler i teksten.

Spesialtegn

Autoretting

Supporter oss!