Redigere bildeobjekter

Velg Vis → Verktøylinjer → Tegning for å åpne verktøylinjen Tegning, hvis den ikke allerede er åpen.

Tegneobjekter kan redigeres og endres etter hvert. Tegneobjekter som lages på denne måten, er vektorbilder du kan skalere fritt uten kvalitetstap.

Hvis du vil tegne et rektangel, kan du trykke på rektangelknappen og flytte musepekeren til stedet i dokumentet der du vil ha det ene hjørnet i rektangelet. Trykk med museknappen og hold den nede mens du drar til det motsatte hjørnet i rektangelet. Når du slipper museknappen, settes rektangelet inn i dokumentet. Rektangelet vil være merket, og du kan redigere egenskapene ved hjelp av sprettoppmenyen.

note

For å gå tilbake til normal modus etter å ha opprettet og redigert tegneobjekter, klikker du i et område av dokumentet som ikke inneholder objekter. Hvis du ser et tegnmerke, går du først ut av denne modusen ved å klikke på ikonet Velg .


Supporter oss!