Sette inn, redigere, lagre punktgrafikkbilder

Sette inn punktbilder

Du kan sette inn punktbilder i dokumenter du lager med LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw og LibreOffice Impress.

 1. Velg Sett inn - bilde.

 2. Velg filen. I feltet Filtype kan du begrense utvalget til bestemte filtyper.

 3. Merk av i boksen Lenke hvis du vil sette inn en lenke til den opprinnelige filen.

  Hvis du merker av for Lenke, oppdateres punktbildet hver gang dokumentet oppdateres og lastes inn. Hvis du har gjort endringer i den lokale kopien av bildet i dokumentet, blir bildet oppdatert med endringene før det vises.

  Hvis det ikke er merket av for Lenke, arbeider du alltid med kopien som ble opprettet den første gangen bildet ble satt inn.

  For å legge inn grafikk som først ble satt inn som koblinger, gå til Rediger → Lenkerog klikk på Bryt lenke -knappen.

 4. Trykk på Åpne for å sette inn bildet.

Redigere punktbilder

Knapper på bildeverktøylinjen

Når du velger punktbildet, vil verktøylinjen Bilde inneholde verktøy du kan bruke til å redigere bildet. Når du redigerer et bilde i et dokument, er det bare den lokale kopien som redigeres, også når du har satt inn et bilde som en lenke.

note

Bilde-verktøylinjen kan se litt forskjellig ut, avhengig av hvilket programmodul du bruker.


Du finner flere filtre du kan bruke, på GrafikkFilter på verktøylinjen , som du kan åpne med Bilde..

Filtrene vil ikke forandre det opprinnelige bildet. Filtre brukes bare på bildet inne i dokumentet.

Noen av filtrene åpner et dialogvindu som du kan bruke til å velge intensiteteten for filteret. De fleste filtrene kan brukes flere ganger for å forsterke virkningen av filteret.

note

I LibreOffice Draw og LibreOffice Impress kan du legge til tekst og bilder, velge disse sammen med objektene og punktbildet og eksportere valget som et nytt punktbilde.


Bildedialogen

 1. Høyreklikk på bildet og velg Bilde fra undermenyen for å åpne et dialogvindu du kan bruke til å angi egenskaper.

 2. Endre egenskapene til det valgte bildet og velg OK.

Lagre punktbilder

Hvis du vil lagre et bilde i et format som GIF, JPEG eller TIFF, må du velge og eksportere punktbildet.

For å eksportere et punktbilde i Draw eller Impress:

 1. Velg punktbildet. Du kan også velge å eksportere flere objekter, som tekst, sammen med bildet ved å trykke Shift samtidig som du velger eller drar et rektangelutvalg rundt alle objektene.

 2. Velg Fil → Eksporter. Dialogvinduet Eksporter åpnes.

  Kommandoen Eksporter lagrer bildet og alle filtereffektene som brukes, til en fil. Hvis bildet er satt inn som et lenket bilde, vil kommandoen Lagre som bilde i sprettoppmenyen lagre bildet uten filtereffekter. Et innebygd bilde blir alltid lagret eller eksportert med filtrene som brukes.

 3. I feltet Filformat velger du filformatet du vil bruke, for eksempel GIF eller JPEG.

 4. Hvis du bare vil eksportere de merkede objektene, setter du et merke i feltet Utvalg.

  Hvis ikke Valg er markert, eksporteres hele dokumentet.

 5. Skriv inn et navn på filen og trykk på Eksporter.

For å eksportere et punktbilde i Writer, høyreklikk punktbildet, velg Lagre grafikk. dialogvinduet Bildeeksport vises, skriv inn et filnavn og velg filttype.

Supporter oss!