Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Du kan åpne et dokument som er lagret i et annet format ved å bruke denne framgangsmåten:

  1. Velg Fil → Åpne.

  2. Velg et format fra listen Filtype.

  3. Merk et filnavn og trykk på Åpne.

Hvis du vil at fildialogen alltid skal vise et annet filformat som standard, velg → Last inn/lagre → Generelt og marker formatet som Standard filformat.

Gjøre om alle dokumenter i en mappe

Åpne veiviseren som leder deg gjennom kopiering og konvertering av alle Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint-dokumenter til OpenDocument-filformat. Du kan velge en kildemappe og en målmappe, samt velge om du vil konverte dokumenter og/eller maler og så videre.

Supporter oss!