Legg til klikkbare områder i bilde

Med Bildekart lar deg legge ved URL-er til bestemte områder, såkalte lenkeområder, i et bilde i dokument ditt. Et bildekart er en gruppe som består av ett eller flere lenkeområder.

Du kan tegne tre slags lenkeområder: rektangler, ellipser og mangekanter. Når du trykker på et lenkeområde, åpnes nettadressen i nettleservinduet eller rammen du angir. Du kan også angi teksten som skal vises når musepekeren hviler på lenkeområdet.

Slik legger du til et klikkbart lenkeområde i et bilde

  1. Plasser markøren der du vil sette inn et bildekart i dokumentet.

  2. Velg Sett inn → Bilde, merk og sett inn et punktbilde.

  3. Med bildet valgt, velg Verktøy - BildeKart for å åpne BildeKart Redigerer, som viser det valgte bildet og inneholder redigeringsverktøy for hotspot.

  4. Bruk knappene i Bildekartredigering til å tegne et lenkeområde, for eksempel et rektangel, over bildet i bakgrunnen.

    Du kan få fram en utvidet hjelpetekst for funksjonene til hvert ikon ved å markere «Utvidede tips» i → LibreOffice → Generelt.

  5. Skriv inn «Adresse»-URL-en som skal vises i nettleseren når en bruker trykker på lenkeområdet.

  6. Eventuelt kan du også skrive inn «Tekst» som vil bli vist som et tips når brukeren plasserer pekeren på lenkeområdet.

  7. Trykk på «Bruk» for å ta endringene i bruk, og lukk Bildekartredigering.

  8. Lagre dokumentet i LibreOffice- eller HTML-format.

Du kan lagre bildekartet som en fil, som du for eksempel kan laste opp til en nettjener.

Bildekart

Et Bildekart er en referansefølsom grafikk eller ramme. Du kan klikke på definerte områder i grafikken eller rammen for å gå til et mål ( URL), som er koblet med området. Referanseområdene, sammen med de koblede URL-ene og tilhørende tekst som vises når du holder musepekeren på disse områdene, som er definert i Bildekart Editor .

Det finnes to typer bildekart. Et bildekart på klienten blir behandlet i den nettleseren som har hentet det ned fra Internett, mens et bildekart på tjeneren blir behandlet på den nettjeneren der nettsiden ligger. Når bildekartet ligger på tjeneren, sender nettleseren koordinatene over til tjeneren, og så svarer et eget program på tjeneren. Når bildekartet ligger på klienten, fungerer lenkeområdet som en vanlig tekstlenke. Da vises nettadressen når du fører musepekeren over bildekartet.

Siden bildekart kan brukes på ulike måter, kan de også lagres i ulike formater.

Bildekartformater

Det er to hovedtyper av bildekart. De som blir behandlet på tjeneren, og de som blir behandlet i nettleseren.

Bildekart på tjeneren

Bildekart på tjeneren vises som et bilde eller en ramme på siden. Når du klikker i bildekartet med musa, blir koordinatene til museklikket sendt over til tjeneren. Et eget program på tjeneren avgjør da hva som skal skje. Det finnes flere ulike måter å gjøre dette på. De to vanligste er:

LibreOffice kan lage begge typer bildekart. Du velger format fra listen Filtype under Lagre som i dialogvinduet Bildekartredigering. Det blir laget egne bildekartfiler som du må laste opp til tjeneren. Du må spørre nettleverandøren eller nettverksadministratoren om hvilken type bildekart som kan brukes på serveren, og hvordan du får tilgang til bildekartprogrammet.

Bildekart på klienten

Området i bildet eller rammen som leseren kan trykke på, vises med en lenke til nettadressen, som vises når du fører musepekeren over området. Bildekartet ligger som et slags lag under bildet, og inneholder informasjon om områdene med lenker. Den eneste ulempen med bildekart på klientsiden er at enkelte gamle nettlesere ikke forstår dem. I dag gjelder det svært få, om i det hele tatt noen, Internett-brukere.

Når du lagrer Bildekartet, velger du filtypen SIP - StarView ImageMap . Dette lagrer Bildekartet direkte i et format som kan brukes på alle aktive bilder eller rammer i dokumentet. Hvis du bare vil bruke Bildekartet på gjeldende bilde eller ramme, trenger du imidlertid ikke lagre det i noe spesielt format. Etter å ha definert regionene, klikker du bare på Bruk . Ingenting mer er nødvendig. Klientside Bildekart lagret i HTML formatet settes direkte inn på siden i HTML-kode.

Supporter oss!