Sette inn hyperlenker

Du kan sette inn hyperlenker på to måter: Som tekst eller som en knapp. Den synlige teksten kan være forskjellig fra URL-en.

Plasser markøren i dokumentet der du ønsker å sette inn hyperlenken eller marker teksten som du ønsker å legge hyperlenken inn i. Velg Hyperlenke frå Sett inn på hovedmenyen. Du kan også klikke på hyperlenkeikonet Ikonstandardverktøylinjen for å få opp dialogen Hyperlenke.

Tipsikon

Du kan også sette inn hyperlenker ved å bruke dra og slipp fra dokumentstrukturen. Hyperlenker kan vise til referanser, overskrifter, bilder, tabeller, objekter, mapper eller bokmerker.


Tipsikon

Hvis du vil sette inn en hyperlenke som viser til Tabell1 i en tekst,kan du dra elementet Tabell1 fra Dokumentstruktur og slippe det i teksten. Du kan bare gjøre dette hvis du har valgt dratilstanden Sett inn som hyperlenke i dokumentstrukturen.


Supporter oss!