Redigere hyperlenker

Når du -klikker en hyperlenke i et Writer-dokument vil nettleseren din åpne med den forspurte nettadressen. Hvis du ikke bruker en mus, plasser markøren inni hyperlenken og åpne sprettoppmenyen med Shift + F10, og velg Åpne hyperlenke.

Å endre teksten til en hyperkobling

tip

I Writer-dokumenter kan du klikke hvor som helst i en hyperlenke og redigere den synlige teksten.


Hvis du forlater hyperkoblingen ved å plassere markøren et annet sted, endres bare den synlige teksten.

Hvis du forlater hyperlenken ved å skrive inn et mellomromstegn rett etter det siste tegnet, vil Autoretting, hvis denne funksjonen er slått på, endre mål-URL-til å bli det samme som den synlige teksten.

tip

I alle dokumenttyper kan du åpne dialogvinduet Hyperlenke for å redigere en hyperlenke. Først plasserer du markøren i eller rett foran hyperlenken, og trykk deretter på Hyperlenke på standardverktøylinjen.


Endre URL til en hyperkobling

Endring av attributtet til alle hyperkoblinger

  1. Åpner Stilvinduet

  2. Trykk på Tegnstiler.

  3. Høyreklikk på tegnstilen "Internettkobling" eller "Besøkt Internett-kobling", og velg Rediger stil.

  4. I dialogvinduet som vises, velger du de nye egenskapene du bruke, og velg deretter OK.

Redigere en hyperkoblingsknapp

Hyperkoblingsknapper må redigeres i formdesignmodus.

  1. Velg meny Vis - Verktøylinje og aktiver Form Kontrollens verktøylinje, klikk på Design Modus ikonet og klikk på knappen.Knappens kontroller vises.

  2. Åpne hurtigmenyen og velg Kontrollegenskaper .

  3. Rediger egenskapene i kontrolldialogboksen.

Supporter oss!