Arbeide med grupper

Du kan kombinere flere bildeobjekter til en gruppe, slik at du kan bruke dem som ett enkelt objekt.

Du kan flytte, omforme, endre størrelse på, forvrenge eller gjøre om alle objektene i en gruppe samtidig, og du kan når som helst gå inn i gruppen for å endre de enkelte objektene i gruppen.

Du kan endre egenskapene (linjestørrelse, fyllfarge og mye mer) for alle objektene i en gruppe samtidig, og du kan når som helst gå inn i gruppen for å endre de enkelte objektene i gruppen.

Grupper kan også nøstes, slik at det lages grupper innenfor andre grupper.

Gruppere objekter

 1. Merk alle objektene som skal være i gruppen du vil lage. Hold «Shift»-tasten nede mens du trykker på de enkelte objektene.

 2. Høyreklikk på et av de valgte objektene for å åpne kontekstmenyen. I Calc eller Writer er kommandoer i en undermeny Gruppe , mens de er på toppnivå i kontekstmenyen i Impress eller Draw.

 3. Velg Rediger → Kopier.

  Merknadsikon

  Du kan også velge objekter ved å dra en ramme rundt objektene.


Du kan for eksempel gruppere alle objektene i en firmalogo, slik at du kan flytte og forstørre logoen som ett enkelt objekt.

Når du har gruppert objektene, kan du merke et hvilken som helst objekt i gruppen for å merke hele gruppen.

Gå inn i en gruppe

 1. Høyreklikk på et objekt i gruppen. I Calc og Writer er kommandoene i undermenyen Grupper, i Impress og Draw er de øverst i kontekstmenyen.

 2. Velg Rediger → Kopier.

 3. Nå kan du velge og redigere ett enkelt objekt i gruppen.

I denne tilstanden kan du legge til eller slette objekter i en gruppe.

Objektene som er ikke en del av gruppen, vises nedtonet.

Gå ut av en gruppe

 1. Høyreklikk på et av de valgte objektene for å åpne kontekstmenyen. I Calc eller Writer er kommandoer i en undermeny Gruppe , mens de er på toppnivå i kontekstmenyen i Impress eller Draw.

 2. Velg Rediger → Kopier.

I Draw eller Impress kan du også gå ut av en gruppe ved å dobbeltklikke hvor som helst utenfor gruppen.

Løse opp en gruppe

 1. Høyreklikk på et av de valgte objektene for å åpne kontekstmenyen. I Calc eller Writer er kommandoer i en undermeny Gruppe , mens de er på toppnivå i kontekstmenyen i Impress eller Draw.

 2. Velg Rediger → Kopier.

Nå kan du velge og redigere alle objekter som enkeltobjekter.

Supporter oss!