Sette inn objekter fra galleriet

Du kan sette inn et objekt i et dokument enten som en kopi eller som en lenke. En kopi av et objekt er uavhengig av det opprinnelige objektet. Hvis det opprinnelige objektet endres, har dette ingen betydning for kopien. En lenke er alltid avhengig av det opprinnelige objektet. Lenken gjenspeiler også endringer i det opprinnelige objektet.

Sette inn et objekt som en kopi

 1. Åpne galleriet ved å trykke på Galleristandardverktøylinjen eller ved å velge Verktøy → Galleri.

 2. Velg et tema.

 3. Velg et objekt ved å trykke på det en gang.

 4. Dra objektet inn i dokumentet eller høyreklikk for å åpne sprettoppmenyen, velg Sett inn og Kopier.

Sette inn et objekt som en lenke

 1. Åpne galleriet ved å trykke på Galleristandardverktøylinjen eller ved å velge Verktøy → Galleri.

 2. Velg et tema.

 3. Velg et objekt ved å trykke på det en gang.

 4. Dra objektet inn i dokumentet mens du holder inne tastene Shift og , eller høyreklikk for å åpne kontekstmenyen og velg Sett inn og Lenke.

Sette inn et objekt som et bakgrunnsbilde

 1. Åpne galleriet ved å trykke på Galleristandardverktøylinjen eller ved å velge Verktøy → Galleri.

 2. Velg et tema.

 3. Velg et objekt ved å trykke på det en gang.

 4. Åpne sprettoppmenyen og velg Sett inn → Bakgrunn → Side eller Avsnitt.

Sette inn et objekt som en tekstur (et mønster) for et annet objekt

 1. Åpne galleriet ved å trykke på Galleristandardverktøylinjen eller ved å velge Verktøy → Galleri.

 2. Velg et tema.

 3. Velg et objekt ved å trykke på det en gang.

 4. Dra objektet oppå det andre objektet i dokumentet mens du trykker på .

Supporter oss!