Legge til en kommandoknapp i et dokument

Du kan bruke verktøylinjen Kontrollelementer for skjemaer til å legge til avkryssingsbokser, knapper, tabeller som viser dataposter, og andre kontrollelementer i et dokument.

Legge til en knapp i et dokument

 1. Velg Vis → Verktøylinjer → Kontrollelementer for skjemaer.

 2. Trykknapp Ikon

  På verktøylinjen Kontrollelementer for skjemaer trykker du på Trykknapp.

  Pekeren forandres til et trådkors.

 3. I dokumentet drar du med musepekeren for å tegne knappen.

 4. Høyreklikk på knappen og velg Kontrollegenskaper .

 5. Angi egenskapene du vil at knappen skal ha.

 6. Hvis du vil endre knappens etikett, kan du trykke på fanen Generelt og redigere teksten i feltet Etikett.

 7. Hvis du vil knytte en makro til knappen, kan du gå til fanen Hendelser og trykke på ...-knappen ved siden av handlingen du vil at makroen skal utføre. Finn makroen du vil bruke i dialogvinduet Tildel makro og velg OK.

 8. Lukk dialogvinduet Egenskaper.

 9. (Valgfri) Angi egenskapene til skjemaet som knappen hører til.

 10. Høyreklikk på knappen og velg Skjemaegenskaper .

 11. Dialogvinduet Skjemaegenskaper åpnes.

 12. Angi egenskapene for skjemaet og lukk dialogvinduet.

Supporter oss!