Legge til en kommandoknapp i et dokument

Du kan bruke verktøylinja Kontrollelementer for skjemaer til å legge til avkryssingsbokser, knapper, tabeller som viser dataposter, og andre kontrollelementer i et dokument.

Legge til en knapp i et dokument

 1. Velg Vis → Verktøylinjer → Kontrollelementer for skjemaer.

 2. På verktøylinja Kontrollelementer for skjemaer trykker du på Trykknapp.

  Pekeren forandres til et trådkors.

 3. I dokumentet drar du med musepekeren for å tegne knappen.

 4. Høyreklikk på knappen og velg Kontroll.

 5. Angi egenskapene du vil at knappen skal ha.

 6. Hvis du vil endre knappens etikett, kan du trykke på fanen Generelt og redigere teksten i feltet Etikett.

 7. Hvis du vil knytte en makro til knappen, kan du gå til fanen Hendelser og trykke på ...-knappen ved siden av handlingen du vil at makroen skal utføre. Finn makroen du vil bruke i dialogvinduet Tildel makro og velg OK.

 8. Lukk dialogvinduet Egenskaper.

 9. (Valgfri) Angi egenskapene til skjemaet som knappen hører til.

 10. Høyreklikk på knappen og velg Skjema.

 11. Dialogvinduet Skjemaegenskaper åpnes.

 12. Angi egenskapene for skjemaet og lukk dialogvinduet.

Supporter oss!