Skriftforming for grafisk tekstkunst

Du kan bruke Fontwork til å lage grafiske tekstkunstobjekter.

Lage et skriftformingsobjekt

 1. Hvis du ikke ser Tegning-verktøylinjen eller Fontwork-verktøylinjen, velger du Vis - Verktøylinjer for å aktivere verktøylinjen.

 2. Tegning-verktøylinjen eller på Fontwork-verktøylinjen klikker du på Fontwork Galleri-ikonet.

  Ikon Fontwork Galleri

  Fontwork Galleri

 3. I dialogboksen Fontwork Galleri velger du en Fontwork-stil og klikker OK.

  Fontwork-objektet settes inn i dokumentet. Fontwork-objekter er tilpassede former. Ved å bruke 3D-innstillinger-verktøylinjen kan du når som helst bytte visning fra 2D til 3D og tilbake.

 4. Dobbeltklikk på objektet for å gå til tekstredigeringstilstand.

 5. Bytt ut standard skriftformingstekst med din egen tekst.

 6. Trykk Esc for å avslutte tekstredigeringsmodus.

Redigere et skriftformingsobjekt

 1. Klikk på Fontwork-objektet. Hvis Fontwork-objektet er satt inn i bakgrunnen, holder du nede -tasten mens du klikker.

  Fontwork-verktøylinjen vises. Hvis du ikke ser Fontwork-verktøylinjen, velg Vis - Verktøylinjer - Fontwork.

 2. Trykk på en knapp i verktøylinjen Skriftforming.

  Disse knappene er tilgjengelig:

Redigere flere skriftformingsegenskaper

 1. Klikk på Fontwork-objektet. Hvis Fontwork-objektet er satt inn i bakgrunnen, holder du nede -tasten mens du klikker.

 2. Velg egenskapene fra Tegningsobjektegenskaper-verktøylinjen. Du kan endre linjetykkelse, linjefarge, fyllfarge, fyllstil og mer.

Supporter oss!