Bruke verktøylinjer

Noen knapper på verktøylinjen, for eksempel knappen Skriftfarge, kan åpne en annen verktøylinje. Trykk på pilen ved siden av knappen for å åpne en verktøylinje som inneholder flere knapper.

Du har nå et valg, klikk enten på knappen du vil slå på, eller ta over verktøylinjen ved å dra tittellinjen mens du holder nede museknappen.

Verktøylinjer i sammenheng

Noen verktøylinjer åpnes automatisk, avhengig av sammenhengen. Når du for eksempel plasserer musepekeren i en tabell i et tekstdokument, åpnes verktøylinjen Tabell. Når du plasserer musepekeren i et nummerert avsnitt, åpnes verktøylinjen Punkter og nummerering.

Advarselsikon

Verktøylinjene er som standard skjulte nårNotisblokklinja er aktiv.


Lukke en verktøylinje midlertidig

Trykk på ikonet i verktøylinjas tittellinje, eller velg Lukk verktøylinja i sprettoppmenyen. Verktøylinja blir automatisk vist på nytt neste gang den samme sammenhengen slås på igjen.

Lukke en verktøylinje permanent

Når verktøylinjen er synlig, velg Vis → Verktøylinjer og klikk på navnet til verktøylinjen for å fjerne markeringen.

Vise en lukket verktøylinje

Gjøre en verktøylinje til en flytende verktøylinje

Feste en flytende verktøylinje igjen

Merknadsikon

Feste verktøylinjer og vinduer ved å bruke dra og slipp avhenger av systemets innstillinger for vindushåndtering. Du må sørge for at systemet viser innholdet i vinduet under flytting, istedet for kun å vise den ytre rammen.


Supporter oss!