Bruke verktøylinjer

Verktøylinjer i LibreOffice kan enten forankres som en del av hovedvinduet, eller flytende som et eget vindu. Som standard er de synlige verktøylinjene, og de du åpner med Vis – Verktøylinjer forankret, og posisjonene deres er låst.

Noen knapper på verktøylinjen, for eksempel knappen Skriftfarge, kan åpne en annen verktøylinje. Trykk på pilen ved siden av knappen for å åpne en verktøylinje som inneholder flere knapper.

Du har nå et valg, klikk enten på knappen du vil slå på, eller ta over verktøylinjen ved å dra tittellinjen mens du holder nede museknappen.

Verktøylinjer i sammenheng

Noen verktøylinjer åpnes automatisk, avhengig av sammenhengen. Når du for eksempel plasserer musepekeren i en tabell i et tekstdokument, åpnes verktøylinjen Tabell. Når du plasserer musepekeren i et nummerert avsnitt, åpnes verktøylinjen Punkter og nummerering.

warning

Verktøylinjene er som standard skjulte nårNotisblokklinjen er aktiv.


Lukke en verktøylinje midlertidig

Klikk på ikonet i verktøylinjens tittellinje, eller velg Lukk verktøylinje fra hurtigmenyen. Verktøylinjen vises automatisk igjen når konteksten blir aktiv igjen.

Lukke en verktøylinje permanent

Mens verktøylinjen er synlig, velg Vis – Verktøylinjer og klikk på navnet på verktøylinjen for å fjerne markeringen.

For å vise en lukket verktøylinje

For å låse opp en forankret verktøylinje

Høyreklikk på verktøylinjen og velg Lås verktøylinjeposisjon fra hurtigmenyen slik at den ikke er markert. Et lite vertikalt håndtak vises i starten av en ulåst verktøylinje, som du kan bruke til å flytte verktøylinjen.

For å låse en forankret verktøylinje

Du kan låse posisjonen til en verktøylinje ved å velge Lås verktøylinjeposisjon igjen fra kontekstmenyen, slik at den er markert.

Slik gjør du en verktøylinje til en flytende verktøylinje

Klikk på verktøylinjehåndtaket og dra verktøylinjen inn i dokumentet.

Slik fester du en flytende verktøylinje på nytt

note

Feste verktøylinjer og vinduer ved å bruke dra og slipp avhenger av systemets innstillinger for vindushåndtering. Du må sørge for at systemet viser innholdet i vinduet under flytting, istedet for kun å vise den ytre rammen.


Supporter oss!