Alternativt, velg objektet og velg Rediger - OLE-objekt - Rediger eller velg Rediger fra hurtigmenyen. Du redigerer objektet i sin egen ramme i tekstdokumentet, men du ser ikonene og menykommandoene som trengs for regneark.

Søke etter egenskaper

Søk etter egenskaper i tekstdokumenter er tilgjengelig i dialogvinduet «Søk og erstatt».

Du kan søke etter tekst med attributter som legges til ved hjelp av direkte formatering eller stiler. Hvis du for eksempel søker etter attributten Skrift, vil du finne alle forekomster av tekst som bruker en annen skrift enn standardskrifttypen. All tekst som har en direkte kodet tekstattributt og all tekst der en stil endrer skriftattributtene blir funnet.

tip

Hvis du vil søke etter tekst med en navngitt skrift, trykker du på Format i dialogvinduet Søk og erstatt i LibreOffice Writer.


note

Når du har valgt attributtene du vil søke etter, Søk etter stiler-boksen i Søk og erstattAlternativeri LibreOffice Writer Søk og ErstattInkluder Stiler.


note

Hvis du vil søke etter tekst med egenskaper som er valgt ved hjelp av direkte formatering og stiler, merker du av for boksen Ta med stiler.


note

Søkekriterier for egenskaper er listet under Søk etter-feltet.


Søke på alle skriftendringer

  1. Velg Rediger → Søk og erstatt.

  2. Fjern innholdet Søk-tekstboksen, hvis nødvendig.

  3. Trykk på Egenskaper.

  4. Merk av for boksenSkrift i dialogvinduet Skrift, og trykk på OK.

    I dialogvinduet Søk og erstatt vil du se at «Skrift» vises under tekstfeltet Søk etter.

  5. Trykk på Søk.

Nå finnes alle steder der en skriftendring er tatt i bruk, enten direkte eller ved hjelp av en stil.

Tilbakestille Søk og erstatt-tilstand.

Hvis du vil slutte å bruke søk etter de gjeldende egenskapene, kan du stille dialogvinduet Søk og erstatt tilbake til normal tilstand.

Dialogvinduet Søk og erstatt

Supporter oss!