Legge til knapper på verktøylinjer

For å gjøre en knapp synlig på en verktøylinje

Åpne konteksmenyen til verktøylinjen (høyreklikk) og velg Synlige knapper og velg deretter knappen du vil vise.

For å legge til en knapp på en verktøylinje

  1. Velg Verktøy - Tilpass, og klikk på Verktøy-fanen.

  2. I Mål boksen, velg verktøylinjen du vil endre.

  3. Velg kommandoen som skal legges til i Tilgjengelige kommandoer boksen. (Bruk Kategori og/eller Søk-boksene for å redusere mulighetene.)

  4. Klikk på Høyre pil -ikonet for å legge til den valgte kommandoen.

  5. Avkrysningsruten i Tilordnede kommandoer -listen styrer om kommandoen er synlig på verktøylinjen.

  6. Du kan omorganisere listen Tilordnede kommandoer ved å velge et kommandonavn og klikke Flytt opp og Flytt ned .

  7. Klikk OK.

Supporter oss!