Kopiere regnearksområder til tekstdokumenter

  1. Åpne både tekstdokumentet og regnearket.

  2. Velg arkområdet du vil kopiere.

  3. Pek på det valgte området og trykk på museknappen. Hold museknappen inne et par sekunder og dra deretter området inn i tekstdokumentet.

  4. Når pekeren er plassert der du vil sette inn området fra arkområdet, slipper du knappen. Arkområdet settes inn som et OLE-objekt.

  5. Du kan til enhver tid velge og redigere OLE-objektet.

  6. Du kan redigere OLE-objektet ved å dobbeltklikke på det.

    Du kan også velge objektet og bruke Rediger → Objekt → Rediger eller velge Rediger fra sprettoppmenyen. Objektet redigeres i sin egen ramme inni tekstdokumentet, men du vil se knappene og menykommandoene du trenger for regneark.

  7. Velg Åpne for å åpne kildedokumentet til OLE-objektet.

Dra og slippe i et LibreOffice-dokument

Kopiere bilder mellom dokumenter

Kopiere bilder fra galleriet

Legge til bilder i galleriet

Supporter oss!