Kopiere regnearksområder til tekstdokumenter

  1. Åpne både tekstdokumentet og regnearket.

  2. Velg arkområdet du vil kopiere.

  3. Pek på det valgte området og trykk på museknappen. Hold museknappen inne et par sekunder og dra deretter området inn i tekstdokumentet.

  4. Når pekeren er plassert der du vil sette inn området fra arkområdet, slipper du knappen. Arkområdet settes inn som et OLE-objekt.

  5. Du kan til enhver tid velge og redigere OLE-objektet.

  6. Du kan redigere OLE-objektet ved å dobbeltklikke på det.

    Alternativt, velg objektet og velg Rediger - OLE-objekt - Rediger eller velg Rediger fra hurtigmenyen. Du redigerer objektet i sin egen ramme i tekstdokumentet, men du ser ikonene og menykommandoene som trengs for regneark.

  7. Velg Åpne for å åpne kildedokumentet til OLE-objektet.

Supporter oss!