Kopiere bilder mellom dokumenter

Du kan kopiere et bilde fra et dokument til et annet ved å bruke dra og slipp. Hvis du har planer om å publisere dokumentet, må du være oppmerksom på lover om opphavsrett og skaffe tillatelse fra rettighetshaveren.

  1. Åpne dokumentet du vil sette bildeobjektet inn i.

  2. Åpne dokumentet som inneholder bildet du vil kopiere.

  3. Klikk på bildet samtidig som du trykker for å merke det uten å åpne hyperlenken det vises til.

  4. Hold museknappen inne og vent mens objektet kopieres til internminnet.

  5. Dra grafikken inn i det andre dokumentet.

  6. Slipp museknappen så snart den grå markøren for tekst er plassert der du vil sette inn en kopi av bildet.

  7. Hvis bildet er koblet med en hyperlenke, er det hyperlenken som settes inn, ikke selve bildet.

Supporter oss!