Kopiere bilder fra galleriet

Hvis du drar et bilde fra galleriet til et tekstdokument, et regneark eller en presentasjon, settes bildet inn i dette dokumentet.

Hvis du slipper bildet rett over et tegenobjekt, må du være oppmerksom på dette:

Supporter oss!