Dra og slippe i datakildevisningen

Med dra og slipp kan du raskt kopiere fra en datakilde til et tekstdokument eller regneark, og du kan lage skjemaer på grunnlag av en datakilde.

Musepeker når data kopieres

Kopiere med dra og slipp

Hvis du har brukt dra og slipp, men angrer, kan du sette markøren i dokumentet og velge Rediger → Angre.

tip

Du kan også bruke dra og slipp til å kopiere fra et dokument til en datakilde:


tip

En teksttabell eller det merkede området i et regneark, kan bli dratt ved å bruke drag og slipp til en tabellbeholder i datakildeutforskeren.


tip

Du kan bruke dra og slipp til å kopiere ren tekst fra et dokument til et datafelt i datakildevisningen.


Bruke data i et tekstdokument

Du kan sette inn et databasefelt i et tekstdokument ved å dra et feltnavn fra kolonneoverskriften i datakildevisningen til dokumentet. Dette er spesielt nyttig når du lager standardbrev. Du kan ganske enkelt dra feltene du vil bruke, for eksempel hjemmeadresse, tiltaleform og annet, inn i dokumentet.

Hvis du vil sette inn en hel post, kan du velge den tilsvarende overskriften og dra den inn i dokumentet. Når du slipper opp museknappen, vises dialogvinduet ISett inn databasekolonner. Her kan du velge om du vil bruke alle databasefeltene, og om du vil kopiere dataene til dokumentet som tekst, som en tabell eller som felter. Alle postene du har valgt, settes inn.

Legge til data i et tabelldokument

Du kan sette inn en eller flere poster i det gjeldende arket i et regneark ved å merke radene i datakildevisningen og dra og slippe dem inn i regnearket. Dataene settes inn der markøren er plassert når du slipper opp museknappen.

Sette inn kontrollelementer i et tekstskjema

Når du lager et tekstskjema som er lenket til en database, kan du lage kontrollelementer ved å dra og slippe fra datakildevisningen.

Når du drar en databasekolonne inn i et tekstdokument, setter du inn et felt. Hvis du trykker Shift + samtidig som du drar, settes det inn et tekstfelt, gruppert med et passende etikettfelt. Tekstfeltet inneholder allerede databaseinformasjonen du trenger for skjemaet.

Supporter oss!